БПШ Банка у октобру обиљежава мјесец штедње

Банка Поштанска штедионица Градишка почела је обиљежавање мјесеца штедње тако што је Градишчанима представила понуду начина штедње које ова банка нуди.

Орочена штедња представља сигуран вид улагаља у будућност, а БПШ нуди могућност избора периода орочења и валуте уз повољне фиксне камате до 31. октобра – Свјетског дана штедње.

БПШ Банка а.д. Бања Лука почела је са радом 26. септембра 2006. године под именом Комерцијална банка а.д. Бања Лука. БПШ сљеди начин рада матичне банке из Београда, у чијем је 100 процентном власништву. Своје пословање базира на пружању квалитетне и ефикасне банкарске услуге усмјерене превасходно на пословање са становништвом, али и на пословно банкарство. Банка клијентима пружа услуге домаћег и међународног платног промета, мјењачке послове, примање новчаних депозита и других новчаних средстава, издавање гаранција, акредитива и других облика јемстава, издавање и управљање средствима плаћања, кредитирање правних и физичких лица.

Share With: