30-oro zainteresovanih za člana gorske službe spasavanja grada Gradiška

Za člana Gorske službe spasavanja grada Gradiška prijavilo se 30 osoba koje će u narednom peridu proći kroz Pristupni kurs.

Projektni koordinator Nemanja Davidović rekao je da nakon Pristupnog kursa buduće članove gorske službe spasavanja očekuju razne obuke, a da će u okviru Pristupnog kursa tokom juna biti održane  teorijska obuka i dvije vježbe na planini Kozari.

Gradiška bi ove godina trebala osnovati gorsku službu spasavanja u okviru prekograničnog projekta “SIGURNI ZAJEDNO – Prevencija rizika u prekograničnom području”.

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta za reagovanje tokom elementarnih nepogoda, kroz povećanje nivoa pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Jedna od aktivnosti Projekta je i osnivanje edukativnog trening centar koji će biti smješten u rekonstruisanoj staroj školi u Subotićima koje će biti polazna tačka za sve buduće edukacije i treninge, a dugoročnije gledano to bi bio prvi regionalni centar u Republici Srpskoj opremljen kompletnom opremom za rad gorske službe spasavanja.

 

G.Vlainić

Share With: