Конкурс дипломирани инжењер ратарства

У циљу проширења и унапређења производње у склопу властите Пословне јединице „Ревита Фармс“ у Прњавору, компанија „Рапић“ д.о.о расписује конкурс за позицију:

 1. Дипломирани инжењер ратарства – Један извршилац.
  Опис основних задужења:
 • Организација ратарске производње на фарми, а што подразумијева:
 • Дефинисање сезонског плана ратарске производње, у сарадњи са постојећим особљем и менаџментом компаније „Рапић“;
 • Организација и координација свих радова на успостављању и одржавању примарне ратарске производње, а који су договорени и одобрени кроз сезонски план;
 • Вођење рачуна о расположивости и правовременом наручивању потребних инпута за производњу – сјемена, ђубрива, заштитна средства, помоћна средства и др.;
 • Вођење рачуна о правилној употреби механизације од стране радника;
 • Административни послови, који прате наведене активности и др.
 • Обилазак терена и успостављање кооперантских односа на пољопривредним произвођачима, а што подразумијева:
 • Редовно прикупљање информација о расположивим произвођачима;
 • Обилазак терена и произвођача, те успостављање иницијалног контакта;
 • Договарање кооперантске сарадње са произвођачима;
 • Прикупљање наруџби за потребне инпуте, комуникација са службом продаје у компанији „Рапић“ и праћење динамике испоруке и употребе инпута код коопераната;
 • Праћење кооперанске производње и савјетодавна подршка;
 • Праћење жетве, испоруке и складиштења житарица;

Потребни услови:

 • ВСС – Дипломирани инжењер ратарства;
 • Радно искуство на истим и/или сличним пословима;
 • Изражене организационе особине;
 • Спремност на теренски рад;
 • Професионалност у раду, одговорност према преузетим обавезама;
 • Комуникативност и афинитет према тимском раду;
 • Возачка дозвола Б катергорије.

Нудимо:

 • Могућност дугорочног запослења уз редовна примања;
 • Рад у компанији која је лидер на тржишту БиХ у производњи сточне хране;
 • Позитивну радну атмосферу и рад у изразито професионалном окружењу.

Број извршилаца: 1.

Локација посла: ПЈ „Ревита Фармс“, Насеобина Лишња, Општина Прњавор, општине које граниче са општином Прњавор.

Начин пријављивања:

Уколико испуњавате горе наведене услове доставите нам своју кратку радну биографију на један од сљедећих начина:

 1. Лично на локацију ПЈ „Ревита Фармс“ у Прњавору (Насеобина Лишња, поред магистралног пута),
 2. Лично у Фабрику сточне хране „Фармофит“ у Градишци (Ровине, 36ц),
 3. Путем маил-а на адресу: zaposlenje@rapic.ba

Датум објаве конкурса: 03.11.2023.

Пријаве се могу доставити до 17.11.2023. године.

За додатне информације, обратите нам се путем телефона 051/860-213.

Само кандидати који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор.

Share With: