Završene prijave za dodjelu podsticaja za sjetvu pšenice

Prijave za podsticaje za zasijanu pšenicu završene su juče, 31. marta, a koji u ovoj godini iznose 300 KM po hektaru.

Za sjetvu pšenice, ali i ostalih poljoprivrednih kultura, poljoprivrednici ostavruju i pravo na 100 litara regresiranog dizel goriva po hektaru, čija je cijena po litru umanjena za 50 pfeninga.

Diplomirani inženjer poljoprivrede Nenad Erceg, iz savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarsva i vodoprivrede Republike Srpske – Područne jedinice Gradiška, rekao je da su juče završene i prijave za podsticaj za uljanu repicu, koje je na području Gradiške, Lakataša i Srpca zasijano 670 hektara.

Erceg je, u emisiji „Bilans stanja“ Radio Gradiške, naveo da je na području ove tri lokalne zajednice zasijano 13.175 hektara pod ranim poljoprivrednim kulturama, od kojih je 8.400 hektara pod pšenicom, 2.340 pod ječmom, 1.250 hektara pod tritikalama, 30 hekrata raži, 550 pod ozimom i 600 hektara pod jarom zobi.

„Prihrana strnih žita je završena, a trenutno se vrši zaštita od korova i bolesti, posebno od bolesti lista pšenice i ječma. Ozima strna žita su u fazi bokorenja, a proljećna u fazi klijanja i nicanja“, pojasnio je Erceg.

On je naveo da je uljana repica u fazi porasta i da za 10 do 15 dana ulazi u fazu pupanja, te preporučio poljoprivrednim proizvođačima da tada obrate pažnju na pojavu sjajnika i izvrše tretiranje, jer štete od ovog insekta mogu biti i do 50 odsto.

Prema njegovim riječima, na području Gradiške, Lakataša i Srpca zasijano je oko 3.000 hektara ozimim krmnim kulturama, kao što su lucerka, crvena djetelina, ozime trave, grašak i grahorica, čiji se prvi otkosi očekuju u drugoj polovini maja, a pri kraju je zasnivanje jarih kmnih kultura gdje treba voditi računa da se ne zasiju rano, zbog mogućih šteta od mraza.

Erceg je rekao da se trenutno vrše pripreme za sjetvu soje i suncokreta, koja treba da počene u drugoj polovini aprila, te dodao da je na području Gradiške, Laktaša i Srpca planirana sjetva soje na 1.500, a suncokreta na 500 hektara.

On je podsjetio da se za sjetvu soje, suncokreta, uljane repice i ostalih uljarica dodjeljuju posticaj od 200 KM po hektaru, te dodatni podsticaj za proizvedne uljarice u iznosu od 15 odsto od referentne prodajne cijene.

Erceg je rekao da poljoprivrednici trenutno pripremaju zemljište za sjetvu kukuruza, koja je na području Gradiške, Laktaša i Srpca planirana na 29.000 hektara, dodajući da sjetva kukuruza u Lijevču polju treba da počene za desetak dana, a u brdskim područjima krajem aprila.

Erceg je zaključio da je naše tržište dobro snabdjeveno svim repromaterijalom za proljećnu sjetvu, ali da će zbog porasta cijena u odnosu na prošlu godinu i ukupni troškovi sjetve biti viši za oko 25 odsto.

M.Malešević

Share With: