За програме и пројекте студентских организација високошколских установа у Српској 200.000 КМ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је данас конкурс за избор програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2023. годину, за шта је буџетом предвиђено 200.000 КМ.

Овим конкурсом биће, између осталог, подржано студентско организовање,

међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације, стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања.

Поред тога, подршку ће добити и студентске спортске и културне активности и едукација, студентски медији и остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

На конкурс се могу пријавити студентска представничка тијела, студентске организације и асоцијације студентских организација.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, а више детаља о самом конкурсу могу се наћи на сајту Владе Републике Српске: www.vladars.rs – интернет страница Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Share With: