Влада Српске: Захтјев за мјесечни борачки додатак могу да поднесу борци свих категорија

Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници у Уредбу о измјенама Уредбе о борачком додатку, саопштено је из Владе Републике Српске.

Према измјени Уредбе, захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак могу да поднесу борци свих категорија, уколико им је рјешењем о категоризацији утврђено ангажовање у зони борбених дејстава, с обзиром да се износ мјесечног борачког додатка утврђује множењем броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава са основицом за обрачун мјесечног борачког додатка која, за 2023. годину, износи 2,20 КМ.

Право на мјесечни борачки додатак признаје се од 1. октобра 2023. године, уколико је захтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак поднесен у мјесецу септембру 2023. године.

У погледу почетка признавање права на мјесечни борачки додатак по захтјевима који се поднесу у наредном периоду, права на мјесечна примања припадају од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.

Корисници мјесечног борачког додатка који су остварили право на мјесечни борачки додатак прије доношења ове Уредбе, не подносе нови захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак јер су већ стекли то право.

Након ступања на снагу ове Уредбе, право на мјесечни борачки додатак могу остварити и корисници инвалидских пензија код којих је узрок инвалидности вршење војне дужности у околностима оружаних сукоба, који нису имали правни основ, односно могућност да остваре то право.

Share With: