Влада Српске усвојила акциони план за спровођење стратегије запошљавања

Влада Републике Српске донијела је на 28. сједници у Бањалуци, Одлуку о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања Републике Српске за период 2023 – 2025. година.

Акционим планом за спровођење Стратегије запошљавања за период 2023-2025. године, планирано је да се у 2023. години реализују мјере средствима у укупном износу од око 49.000.000,00 КМ, од чега је за активне мјере запошљавања путем реализације Програма запошљавања планирано укупно 15.063.000,00 КМ.

Од наведеног износа, за реализацију Програма запошљавања и самозапошљавања ђеце погинулих и демобилисаних бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида “Заједно до посла” планирано је 10.000.000,00 КМ.

За Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање 5.000.000,00 КМ, а за реализацију Програма подршке запошљавању и самозапошљавању Рома износ од 63.000,00 КМ, који се финансира из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Овим средствима, обезбијеђеним буџетом за 2023. годину, у наведеном износу од 15.000.000,00 КМ планирано је запошљавање 2.689 лица. Од чега кроз програм “Заједно до посла” 1.151 лице, а кроз Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање 1.151 лице, док би Програмом запошљавања и самозапошљавања Рома било обухваћено 11 лица.

Влада Републике Српске је разматрала и усвојила Информацију о активностима на изради и усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2023-2025. године, те о координацији активности на усаглашавању Заједничких закључака са Економског и финансијског дијалога између Европске уније и земаља Западног Балкана и Турске.

У Програму економских реформи за период 2023-2025. година, који је крајем прошле године усвојила Народна скупштина Републике Српске, су представљене мјере економске политике Владе, које обухватају приједлоге свих ресорних министарства. Приликом израде документа у значајној мјери су уважени и приједлози социјалних партнера, достављени у оквиру дијалога.

Реформски приоритети овог документа су припремљени на начин да буду конзистентни са кључним документима развијеним у билатералним односима са Европском комисијом и са усвојеним стратешким и развојним документима у земљи, као и регионалним стратегијама и циљевима.

У свом закључку, Влада Републике Српске је обавезала Министарство финансија да у изради Програма економских реформи Републике Српске за период 2024–2026. године, заједничке закључке са Економског и финансијског дијалога користи као оквир за дефинисање приоритета и политика, искључиво у мјери у којој су у складу са уставним овлашћењима и надлежностима институција Републике Српске.

С циљем започињања новог циклуса израде Програма економских реформи Републике Српске за период 2024–2026, као и координације активности везаних за његову израду, Министарство финансија ће од ресорних министарстава затражити именовање представника који ће чинити Тим Републике Српске за израду Програма економских реформи Републике Српске 2024–2026. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о намјенском утрошку средстава додијељених за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља за 2022. годину, у којој се наводи да је за ове намјене утрошено 557.395,45 КМ. Услове из Јавног позива испунило је 45 корисника.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве у износу од 50.000,00 КМ, Министарству управе и локалне самоуправе, за финансијску подршку општини Рудо. У образложењу се наводи да су средства потребна с циљем санације мостова који су уништени приликом поплава у јануару ове године.

/РТРС/

Share With: