Велики инвестициони циклус у КП “Водовод“

У Комуналном предузећу „Водовод“ тренутно је актуелно више пројеката којима је циљ проширење канализационе и водоводне мреже и унапређење водоводног система на подручју Градишке.

С циљем проширења капацитета водовода и замјене азбестно-бетонског цјевовода у КП“Водовод“ Градишка тренутно су ангажовани на измјештању главног дистрибутивног цјевовода на кружној раскрсници, на улазу у Градишку. Осим поменутог у овом предузећу у току је пројекат проширења водоводне мреже, „Градишка-југ“. Друга компонента поменутог пројекта предвиђа изградњу секундарне канализационе мреже у насељу Сењак, у подручју гдје је присутно интезивно грађење стамбених и стамбено-пословних објеката и санација постојећег дијела канализације гдје је у посљедње вријеме долазило до плављења подрумских просторија.

У предузећу „Водовод“ до краја мјесеца очекују одлуке и одговоре донатора  у вези пројекта „Системско рјешавање пречишћавања и одводње отпадних вода“.

Дио великог инвестиционог циклуса у предузећу „Водовод“ је и пројекат изградње соларне електране на водоизворишту Жеравица. На тај начин биће обезбјеђено енергетски самостално снабдјевање електричном енергијом водоизворишта Жеравица што ће направити велике уштеде у потрошњи електричне енергије. Завршетком овог пројекта, који је планиран наредне године, биће смањени оперативни трошкови чиме ће бити обезбијеђена средства за санацију постојеће инфраструктуре и проширење на остала насеља. Циљ предузећа је да у наредних пет до шест година заокружи цјелокупно водоснабдјевање на подручју Градишке.

С.Видовић

Share With: