Top lista

Top lista za 06.03.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Usvojenim Nacrtom rebalansa previđeno povećanje budžeta za 700.000 KM

Skupština grada Gradiška usvojila je danas Nacrt rebalansa budžeta grada za 2021. godinu, prema kojem se prvobitno usvojeni budžetski okvir uvećava za 700.000 KM i iznosi 30.150.000 KM.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da je bilo potrebno u budžetu pozicionirati nove grantove i prihode, te naveo da se 300.000 KM odnosi na namjenska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za vodosnabdijevanje cijelog područja grada Gradiška.

„Morali smo da ta sredstva uvrstimo kroz rebalans kako bi ona bila na raspolaganju, jer već imamo provedenu proceduru izbora ponuđača za izradu navedene projektne dokumentacije. Želimo da to ubrzamo jer nam je cilj da, kao što smo uradili projektnu dokumentaciju za prikupljanje i prečišćanje otpadnih voda i dobili ogromna grantovska sredstva, obezbjedimo grant i za vodosnabdjevanje“, naveo je Adžić.

Govoreći o usvojenom Programu rada gradonačelnika i Gradske uprave za 2021. godinu, Adžić je istakao da lokalna vlast u tekućoj godini želi da nastavi da radi kao i u prethodnom mandatu, da razvija infrastrukturu i stvara dalje preduslove za privredni razvoj.

„Akcenat je na davanju značaja mladim ljudima i njihovom angažovanju u radu lokalne zajednice, da zajedno kreiramo ambijent kakav njima odgovara da bi ostajali da žive na ovim prostorima“, naglasio je Adžić.

Na drugoj redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška imenovana su stalna skupštinska radna tijela, te usvojen izvještaj o radu lokalnog parlamenta za prošlu godinu.

Odbornici su, između ostalog, usvojili niz planova koji definišu visinu i način utroška sredstava gradskog budžeta, te razmatrali informacije o stanju u zdravstvu na području grada sa osvrtom na higijensko-epidemiološku situaciju, pružanju usluga u JZU „Bolnica Gradiška“, stanju bezbjednosti i bezbjednosti saobraćaja, te o radu Poreske uprave – Područne jedinice Gradiška za prošlu godinu.

Usvojene su odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, gradskim administrativnim taksama, komunalnim taksama, subvencijama javnog prevoza, o platama funkcionera grada Gradiška i finansiranju političkih stranaka iz Budžeta grada.

Skupština je usvojila Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor četiri člana Gradske izborne komisije Gradiška, te imenovala Komisiju za izbor navedenih članova.

Na početku sjednice svečane zakletve položili su novi odbornici Ujedinjene Srpske i DNS-a, Tanja Pećanac i Đorđo Grujičić, kojima su mandati dodjeljeni nakon su se mandata odrekli Slavko Dunjić i Dane Malešević.

Share With: