Usvojeni nacrti Rebalansa budžeta za 2021. i Budžeta grada za 2022. godinu

Skupština grada Gradiška usvojila je danas Nacrt Programa rada Skupštine za narednu godinu, te nacrte Rebalansa budžata za 2021. i Budžata grada Gradiška za 2022. gudinu, u koji su uvršetna i sredstva granta Vlade Republike Srpske u iznosu od 1.500.000 KM, za učešće u realizacijiu investicionih projekata.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Zoran Adžić rekao je da je grant Vlada Srpske namjenjen za  sufinasiranje sedam međunarodnih projekata, koji su u fazi realizacije i čija ukupna investiciona vrijednost iznosi preko 6.000.000 KM.

Adžić je pojasnio da je ovim projektima bilo predviđeno učešće lokalne zajednice u visini iznosa dodjeljenog granta, te zahvalio Vladi Srpske što je na ovaj način pomogla gradu Gradiška.

On je rekao da je obaveza Gradske uprave bila da ova sredstva uvrsti u okvir gradskog budžeta, kao i ostala sredstva ostvarenih i planiranih vlastitih prihoda, što je i učinjeno kroz usvajanje Nacrta Rebalansa budžeta za 2021. godinu u iznosu od 37.200.000 KM i Nacrta Budžeta grada za 2022. godinu u iznosu od 33.100.000 KM, koji su upućeni u petnaestodnevnu javnu raspravu.

„Gradska uprava i Skupština grada su pokazali odgovornost, jer smo na vrijeme pripremili nacrte, kako bi do kraja godine mogli da usvojimo i prijedloge Rebalansa za tekuću i Budžeta grada za narednu godinu, te na taj način mogli nesmetano da funkcionišemo, što je interes svih budžetskih korisnika, građana i privrednika“, rekao je Adžić nakon sjednice gradske skupštine.

On je naglasio da u Nacrt Budžeta grada za 2022. godinu uvršeteno povećanje izdvajanja za Javnu predškolsku ustanovi „Lepa Radić“, zbog činjenice da će otvaranjem novog vrtića početkom naredne godine doći do novog zapošljavanja radnika, te povećane i izdavanja za Kulturni centar Gradiška, u okviru kojeg sada djeluju i društveni domovi u Novoj Topoli, Vrbaškoj i Gornjim Podgradcima, gdje je na održavanju istih bilo potrebno zaposliti još tri radnika.

Na 10. redovnoj sjednici gradske skupštine usvojeni su i nacrti planova utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta, korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade, od poljoprivrednog zemljišta, te nacrti programa podrške poljoprivredi, ruralnom razvoju i preduzetništvu, za narednu godinu.

Skupština je usvojila i nacrte programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja građevinskog zemljišta, tekućeg održavanja  i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva, tekućeg održavanja  i rekonstrukcije hidromeliracionog sistema, kao i nacrte programa socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i finansiranja sporta na području grada za 2022.godinu.

Skupština grada razriješila je dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gradiška Vesnu Gluvić Čelić, te za direktora ove zdravstvene ustave imenovala aktuelnog potpredsjednika gradskog parlamenta Sinišu Adžića, koji je predložen nakon završene konkursne procedure.

M.Malešević

Share With: