Usvojen rebalans gradskog budžeta u iznosu od 37.550.000 KM

Skupština grada Gradiška usvojila je danas Izvješetaj o izvršenju gradskog budžeta u prvih šest mjeseci 2021. godine, te Nacrt drugog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je u odnosu na prvobitno usvojeni rebalans uvećan za 5.550.000 KM i iznosi 35.700.000 KM.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da je u izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine oko 416.000KM više na prihodovnoj strani.

„Kada smo vidjeli da je došlo do povećanja neporeskih i poreskih prihoda i povećanja prihoda od indirektnih poreza predložili smo nacrt rebalansa budžeta koji ide u petnaestodnevnu raspravu. Predviđeno je povećanje budžeta za oko 5,5 miliona KM, koje ćemo utrošiti u stvaranje boljih uslova za život građana grada Gradiška“, rekao je Adžić.

On je naglasio da će Gradska uprava, bez obzira na kritike opozicije da se samo radi kada je izborna godina, nastaviti da radi i u godinama kada nema izbora i ravnomjerno razvijati cijelo područje grada Gradiška, kako bi se stvorili bolji uslovi za privređivanje i život građana.

„Opozicija iznosi niz netačnih informacija kao što je informacija da će doći do smanjenja plata u Gradskoj upravi, a u rebalansu je na stavki plata vidljivo malo uvećanje“, dodao je Adžić.

Odbornik SDS-a Zoran Latinović rekao je da se gradski budžet dobro puni zahvaljujući većoj naplati PDV-a, te da povećan priliv budžetskih sredstava treba iskoristiti za jačanje socijalne komponente budžeta i otplatu kreditnih zaduženja.

Na današnjoj sjednici gradskog parlamenta, između ostalog, usvojena je Strategija socijalnog stanovanja za period 2022-2023. godina, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području grada Gradiška za period 2018-2020. godina, a za 2020, Izvještaj o radu Foruma za bezbjednost građana za period 2019-2020. i Informacija o stanju u stambenoj oblasti za prošlu godinu.

Usvojene su i informacije o poslovanju javnih i komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad i „Razvojne agencije Gradiška – Raga“ za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Odbornici su razmatrali i usvojii odluke o subvencionisanju javnog prevoza putnika, o izmjenama i dopunama odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu i o komunalnoj naknadi.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o obliku organizovanja ODJP „Radio Gradiška“ i Odluka o izmjeni Statuta JP „Radio Gradiška“ , čime je ovo preduzeće proširuje djelatnost i dobija naziv Javno preduzeće „Radio televizija Gradiška“.

U okviru tačaka vezanih za izbor i imenovanja razriješen je dosadašnji ditektor Javne ustanove Kulturni centar Gradiška Željko Blagojević, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovan je Miroslav Vuković.

Share With: