Top lista

Top lista za 3.10.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Usvojen Nacrt rebalansa budžeta grada Gradiška za 2020. godinu

Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su danas Izvještaj o izvršenju budžeta grada za period januar – juni 2020. godine i Nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu.

U odnosu na budžet grada za 2020. godinu od 31.852.000 KM, u prvoj polovini godine ostvareni su prihodi u iznosu od 17.355.680 KM, a rashodi u iznosu od 18.400.655 KM.

Nacrtom rebalansa budžeta grada Gradiška za 2020. godinu predviđen je budžetski okvir u iznosu od 54.750.000 KM, a povećanje u odnosu na prvobitno usvojeni gradski budžet odnosi se na kredit za refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja u iznosu od 15.034.310 KM i za kredite namjenjene za ulaganja u javne i infrastrukturne projekte u iznosu od 2.465.690 KM.

Predsjednik Skupštine grada Milenko Pavlović rekao je da je usvojeni Nacrt rebalansa budžeta upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana i da će se u formi Prijedloga naći na sljedećoj sjednici gradske skupštine, koja će biti održana prije 15. oktobra i početka kampanje za lokalne izbora.

Pavlović je naglasio da je pomjeranje termina održavanja lokalnih izbora na 15. novembar dovelo sve lokalne zajednice u nezavidnu situaciju, obzirom da je to period kada se donose važne odluke, kao što su usvajanja rebalansa budžeta za tekuću i budžeta za narednu godinu.

On je dodao da je nezahvalno u septembru i oktobru donositi rebalanse budžeta s obzirom da do kraja godine može doći do neplaniranih budžetskih prihoda i rashoda, ali da su sve lokalne zajednice u ovoj situaciji na to primorane.

U toku 34. redovne sjednice gradskog parlamanta usvojen je i izvještaj o radu Skupštine grada za prvo polugodište 2020. godine, Prijedlog Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama grada Gradiška za period do 2030.godine, kao i Izvještaj o radu Odjeljenja za inspekcije za prvih šest mjeseci ove godine.

Usvojen je  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području Gradiške za period 2018-2020, za 2019.godinu kao i Izvještaj o radu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece“Lepa Radić“ za radnu 2019/2020.godinu.

Odbornici su usvojili informacije o poslovanju gradskih javnih ustanova iz oblasti kulture, Kulturnog centra, Zavičajnog muzeja, Gradskog pozorišta i Narodne biblioteke, gradskih javnih ustanova iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, Doma zdravlja, Apoteke Gradiška i Centar za socijalni rad Gradiška, kao i Informacije o poslovanju Turističke organizacije grada Gradiška, Razvoje agencije“Raga“, javnih preduzeća čiji je osnivač grad, Radio Gradiška i Servicijum Gradiška, za period januar-juni 2020. godine i informacije o poslovanju gradskih komunalnih preduzeća, Vodovoda, Gradske čistoće i Toplane Gradiška, takođe za prvih šest mjeseci 2020.godine.

Usvojeno je i više odluka vezanih za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnosa.

Odbornici su razriješili dužnosti dosadašnjeg načelnika Odjeljenja za opštu upravu Vladu Sladijevića, zbog sticanja prava na penzionisanje, a za vršioca dućnosti načelnika ovog odjeljenja imenovana je Božana Gluvić.

Share With: