Top lista

Top lista za 11.07.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Usvojen budžet grada Gradiška za 2020. godinu u iznosu od 31.852.000 KM

Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su danas budžet grada za 2020. godinu u iznosu od 31.852.000 KM koje je uvećan u odnosu na prvobitni nacrt za 4.650.000 KM.
Gradonačelnik Zoran Adžić rekao je da budžet za narednu godinu ima socijalnu komponentu jer je nivo socijalnih davanja kao prošle godine, ali i razvojnu komponentu s obzirom da je uvećan za iznos kreditnih sredstava za završetak sportske dvorane i nastavak infrastukturne izgradnje u Agro-industrijskoj zoni u Novoj Topoli.
“Zadržan je i nivo izdvajanja za sport, kulturu i druge društvene aktivnosti jer želimo da Gradiška bude prepoznatiljiva po svojim manifestacijama koje postaju brend grada”, naveo je Adžić i istakao da su uvećana izdvajanja za pojedine organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata i za Udruženje roditelja djeca sa autizmom “Duga”.
Adžić je naveo da su predviđena i veća budžetska sredstva za podsticaj rezvoja poljoprivrede, privrede i preduzetništva. On je pojasnio da u budžet za narednu godinu nisu mogla biti uvrštena grant sredstva u iznosu od 28.000.000 KM za rekonstrukciju i dogradnju kanalizacionog sistema i izgradnju gradskog prečistača, ali da je u toku sjednice dobio obavještenje donatora, Njemačke državne razvojene banke i Švajcarskog državnog sekretarijata za razvoj, da su ta sredstva operativna i da je Gradska uprava obevezna da dostavi imene potpisnika koji će ovjeravati situacije i naloge, kako bi započela realizacija projekta.
„To je velika stvar za građane i privrednike Gradiške jer je najbitnije da uredimo podzemnu infrastrukturu, da bi mogli da pristupimo uređenju saobraćajne i druge infrastrukture u centru grada i prigradskim naseljima“, naglasio je Adžić.
On je dodao da su budžetom predviđena i sredstva za izgradnju određenih ulica i parkinga, gdje neće biti potrebe za rekonstrukciju kanalizacione mreže.
Odbornik SDS-a Mirko Samardžija rekao je da je opozicija najviše kritika uputila u vezi sa uvećanjem stavke prihod od indirektnih poreza u odnosu na proteklu godinu.
Samardžija je uputio i kritike za uvećanje rashoda za kamate i obradu kredita, troškove lokalnih izbora, te izdvajanja za plate u Gradskoj upravi, navodeći da su subvencije za privredu i poljoprivredu ostale gotovo iste, kao i prethodnih godina.
Na današnjem zasjedanju usvojen je i Programa rada Skupštine grada Gradiška, te programi podrške razvoju poljoprivrede i preduzetništva, podsticaja za razvoj preduzetništva i novoosnovane privredne subjekte, zajedničke komunalne potrošnje, uređenja građevinskog zemljišta i tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i hidromelioracionog sistema za narednu godinu.
Odbornici su izglasali i programe socijalne i boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2020. godinu, finansiranja sporta, zaštite od požara.
Usvojeni su i planovi utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta, korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade i naknada od poljoprivrednog zemljišta za iduću godinu, te Plan kapitalnih investicija grada za period 2019-2023. godine.
Odbornici su prihvatili i Omladinsku politiku grada za period 2019-2023. godine, te programe rada i finansijske planove za 2020. godinu javnih ustanova čiji je osnivač grad.
Usvojene su i odluke o javnim priznanjima, utvrđivanju stope za oporezivanje nepokretnosti, o izmjeni odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa, te odluka o izmjeni odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Stadion”.
Share With: