У току реализација пројекта“ Знамо, хоћемо и можемо бити дио вас“

У оквиру пројекта „Знамо, хоћемо и можемо бити дио вас“, који у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 и финансијску подршку ЕУ, спроводи УНДП, у Градишци се реализује више радионица намијењених дјеци са потешкоћама у развоју.

Како би се унаприједили услови за што квалитетнији живот особа с потешкоћама на територији Града Градишка осмишљен је пројекат који је тренутно у трећем мјесецу реализације. Предвиђено је да се одржавају радионице инклузивног типа за малишане и родитеље дјеце с потешкоћама у развоју које ће трајати седам мјесеци, а то су :

1 Инклузивне радионице за дјецу с потешкоћама у развоју

2 Радионице за родитеље дјеце с потешкоћама у развоју

3 Сензорна стаза и сензорна соба

4 Дефектолошка радионица за дјецу с потешкоћама

5 Спортска радионица

Водитељ једне од радионица – логопедско-дефектолошке радионице Мр логопедије и бачелор сурдоаудиологије Сенка Кулаш каже да је значај радионица огроман. „ Оне унапређују социјализацију дјеце, омогућавају праћење и поштивање једноставних правила унутар групе. Такође овај тип дружења унапређује асертивну комуникацију те смањује језичке дефиците са фокусом на поље прагматике“. Кулашева је додала и да је свака радионица осмишљена и прилагођена дјеци која је похађају, односно њиховим могућностима, интересовањима и потребама.

Радионице су у пуном јеку, од драмских часова и припрема костима за наступ до спортских тренинга, родитељских креативних дружења. С обзиром да је пред нама љето и мјесеци који обично немају никакав садржај прилагођен дјеци ометеној у развоју , то је идеално вријеме да се овај вид едуковања и рада одржава у том периоду на отвореном . Циљ радионица јесте креирање нових видова подршке дјеци и њиховим родитељима и оснаживање породица које су основни и највећи ослонац дјеци с потешкоћама.

Једном седмично корисници активно учествују на радионицама . Такође континуитет рада на овај начин путем редовних седмичних активности и дружења од велике важности је као модел и пракса у будућности и укључивање и друге дјеце с сметњама које на жалост има много на простору Града Градишка.

Пројектом ће бити обухваћено укупно 43 директна корисника из рањивих група.

Иновативни приступи као што су рад на глумачким способностима дјеце тј. драмски часови путем инклузивних дјечијих радионица, те генерално рад у групама,  доприноси да се што боље развијају одређене способности и креативност код дјеце.

Укључивање дјеце и њихових родитеља у овакав тип рада укључује ову рањиву популацију и у друштвене токове . Разбијање предрасуда о оваквим категоријама друштва један је од можда и највећих циљева сваког родитеља који је учесник пројекта који и носи поруку „ Знамо, хоћемо и можемо бити дио вас“.

Share With: