U četvrtak, 18. aprila 23. redovna sjednica Skupštine Grada Gradiška

Dvadeset treća redovna sjednica Skupštine Grada Gradiška biće održana u četvrtak, 18.aprila u 10 časova u Sali za sjednice Skupštine Grada Gradiška.

Na dnevnom redu je 21 tačka, među kojima je Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gradiška za 2018.godinu sa Izvještajem o stanju potraživanja, Izvještaji Programa zajedničke komunalne potrošnje,Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa komunalne infrastrukture, Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i Programa tekućeg održavanja hidromeliracionog sistema za 2018.godinu.

Na dnevnom redu su i Izvještaji o realizaciji Programa socijalne zaštite za 2018., Programa boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata kao i Izvještaj neprofitnih organizacija o korištenju sredstava Budžeta Opštine za 2018.godinu.

Pred odbornicima Skupštine Grada naći će se Informacije o poslovanju  komunalnih preduzeća, Vodovod, Toplana i Gradska čistoća, kao i Informacija o radu JP“DEP-OT“ Banja Luka za 2018. godinu i Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srspke-sjedište zamjenika Banja Luka za period 1.1. do 31.12.2018.godine.

Na dnevnom redu je Prijedlog Odluke o prihvatanju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora), Republike Srpske (koju zastupa Ministarstvo finansija), grada Gradiška i KfW-a Frankfurt na Majni – „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška“ za 3.800.000,00 EUR i Prijedlog Odluke  o prihvatanju Sporazuma o finansiranju i projektu izmjeđu Bosne i Hercegovine (koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora), Republike Srpske (koju zastupa Ministarstvo finansija), grada Gradiška i KfW-a Frankfurt na Majni „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška faza 1“za 10.266.845,46 EUR.Pred odbornicima će se naći i Prijedlozi Odluka o davanju saglasnosti na inicijativu za podizanje spomenika Veljku Čubriloviću, o dodjeli javnih priznanja grada Gradiška i o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu, razrješenja i imenovanja kao i odbornička pitanja. Radio Gradiška će direktno  prenositi sjednicu Skupštine Grada Gradiška od 10 časova.

Share With: