У 2022. години права из области социјалне заштите остварило 3 240 корисника

На подручју Градишке повећан је број корисника права из области социјалне заштите. У прошлој години евидентирано је 3 240 корисника Центра за социјални рад Градишка.

Град Градишка има социјалну карту која је направљена 2017. године и у њој су наведени подаци о броју становника у мјесним заједницама и права која корисници социјалне заштите остварују. Подаци се ажурирају два пута годишње.

Директор Центра за социјални рад Градишка Стана Балабан навела је да је број корисника права у порасту што је и очекивано.

„Сваке године имамо већи број лица која се обраћају за помоћ Центру за социјални рад и сваке године имамо већи буџет и одговарамо на њихове потребе. Имамо велики број корисника додатка за помоћ и његу другог лица што говори да је већи број старијих особа, али такође имамо и млађа лица која захтјевају одређену врсту помоћи у свакодневном функционисању“, навела је Балабан.

Она је објаснила да су корисници личне инвалиднине и млађе и старије и доби, као и особе које се обраћају за једнократну новчану помоћ.

У права из области социјалне заштите убрајају се: право на једнократну новчану помоћ, на мјесечну новчану помоћ, додатак за његу другог лица, право на личну инвалиднину, за смјештај у хранитељску породицу, смјештај у установу, право изједначавања лица са сметњама у развоју, права помоћи школовању дјеце из социјално-угрожених породица, интервентни пакети и друго.

У 2020. години права из области социјалне заштите остварило је 2 636 корисника, 2021. године 2 973 корисника, а 2022. године 3 240 корисника.

У прошлој години мјесечну новчану помоћ остварило је 113 корисника, 1 120 корисника додатка за помоћ и његу другог лица, за подршку у изједначавању 2 корисника, за личну инвалиднину 310, смјештај у установе 62, хранитељсто 24, једнократне новчане помоћи 1 400 особа, за помоћ у кући 6 лица, превоз за ученике 3 лица, суфинансирање породице у смјештају 9 корисника, за допринос за здравствено осигурање 210 и за помоћ за школовање дјеце 200 корисника.

Измјенама закона дошло је до повећања накнада тако да потпуна помоћ за његу другог лица од 2023. године износи 251 КМ, а дјелимични додатак 125 КМ.

Буџетом је за социјалну заштиту за 2023. годину предвиђено 5 милиона 620 хиљада 400 КМ.

С.С.Ц.

Share With: