Тридесета редовна сједница Скупштинe града Градишка у уторак, 26. децембра

Тридесета редовна сједница Скупштине града Градишка, за коју је предложен дневни ред са укупно 45 тачака, биће одржана у уторак, 26. децембра, са почетком у 9 часова.

Одборници ће разматрати приједлог Програма рада Скупштине града, Годишњи план рада градоначелника и Градске управе и приједлог Буџета града Градишка за 2024. годину, те низ приједлога програма који дефинишу начин утрошка буџетских средстава.

Биће разматрани приједлози Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања  и Програма заштите од пожара за 2024. годину, Нацрт Стратегије образовања и запошљавања града Градишка за период 2024-2030. година, те приједлози Акционог плана имплементације стратегије развоја локалних путева и улица за наредну годину, Стратегије дигиталног развоја града до 2031. и Локалног акционог плана за друштвено укључивање Рома за период 2024-2027. година.

На дневном реду су и приједлози Етичког кодекса Скупштине града, Програма обуке одборника и Плана комуникације одборника са грађанима, те планови рада градских предузећа и установа за 2024. годину и Информација о функционисању мјесних заједница.

Биће разматрани приједлози одлука о висини закупнина непокретности у својини града, утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности, утврђивању просјечне цијене квадратног метра стамбеног и пословног простора и у утврђивању накнада за уређење грађевинског земљишта у 2024. години.

Одборници ће разматрати приједлоге одлука о одређивању висине новчаних накнада за рад предсједника мјесних заједница и о економској цијени услуга и учешћу родитеља за боравак дјеце у Јавној предшколској установи „Лепа Радић“ у 2024. години, те приједлоге одлука о субвенционисању услуга производње и дистрибуције топлотне енергије и о субвенционисању услуга јавног превоза на подручју Градишке за наредну годину.

Не дневном реду су и Информација о реализацији аката са 29. редовне сједнице Скупштине града, приједлози аката из области имовинско-правних односа, разрјешења и именовања и одборничка питања.

М.М.

Share With: