Stop nasilju u porodici i nad ženama

Policijska uprava Gradiška, Udruženje „Žena i porodica“, Centar za socijalni rad te gradska Komisija za društveni položaj žena i ravnopravnost polova, održali su radni sastanak u povodu predstojećih „16 dana aktivizma“ čiji je sastavno dio i borba protiv nasilja nad ženama. Načelnik Policijske uprave Gradiška, Bojan Škorić, je istakao da MUP RS ovom poslu pristupa ozbiljno i da im je u obavljanju tog posla od posebnog značaja saradnja sa organizacijama sa kojima je održan sastanak.
Škorić je istakao da statistički podaci o počinjenom nasilju nad ženama ne daju realnu sliku, obzirom na promjene zakonskog tretmana prijavljenih slučajeva. Iz razloga što zakon više ne prepoznaje kategoriju prekršaja već samo krivičnog dijela, mogao bi se steći utisak da se smanjio broj prekršilaca.
Desanka Rađević, iz Udruženja „Žena i porodica“, smatra da je problem neprijavljivanja nasilja jedan od onih kojeg je najteže savladati. Prema njenim riječima iz brojnih razloga dešava se da se same žrtve nasilja teže odlučuju za podnošenje krivičnih prijava, nego kad je postojala mogućnost podnošenja prekršajnih prijava. Snežana Gvozden, iz Komisije Gradske uprave za društveni položaj žena i ravnopravnost polova, ističe značaj koordinacije svih organizacija uključenih u borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama.Samo uz takav multifunkcionalni pristup mogu se očekivati značajni pomaci u ovoj osjetljivoj oblasti.
Borba protiv nasilja nad ženama zvanično se obilježava 25. novembra, ali je ona sastavni dio aktivnosti koje se neće ograničiti na narednih 16 dana, već će se nastaviti na svakodnevnoj bazi, istakli su učesnici današnjeg sastanka.
N. Ristić
Share With: