Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra će proslaviti Svetog Jovana Bogoslova

Crkva dva puta u godini proslavlja Svetog Jovana Bogoslova i to 9. oktobra kada se sjećamo njegovog upokojenja i 21. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi čudesni i kako vijernici kažu ljekoviti prah.

Apostol i jevanđelista Jovan sa bratom Jakovom bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma – prema nadimku koji im je dao Isus Hristos kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole.

Jovan je jedan je od dvanaestorice velikih apostola. Pisac jednog od četiri sveta jevanđelja. Napisao je i Otkivenje – Apokalipsu, koje je sastavni dio Novog zavjeta.

Sveti Jovan Bogoslov bio je sin siromašnog ribara Zavedeja i njegove supruge Salomije. On je jedan od apostola koji je bio prisutan u trenutku kada je Hristos vaskrsao Jairovu kćer i onaj koji je zajedno sa Jakovom i Petrom krenuo sa Isusom u Getskimanski vrt noć prije stradanja.

Sveti Jovan Bogoslov je prilikom Tajne večere sjedio uz Hrista koji mu je otkrio Judinu izdaju. Proveo je uz Hrista njegove posljednje, najteže trenutke ovozemaljskog života, momente u kojima je bio više nego surovo mučen.

Zbog toga mu je Isus, prikovan za krst na kome je stradao, povjerio brigu o Bogorodici.

Održavši obećanje, Sveti Jovan Bogoslov se brinuo o Hristovoj majci sve do njene smrti nakon koje je otišao da propovijeda u Efesu i Rimu. Međutim, u Rimu je bio surovo tretiran od strane cara Domicijana koji je naredio da se za Jovana spremi najjači mogući otrov koji će ispiti.

Na carevo veliko nezadovoljstvo, Sveti Jovan Bogoslov po njegovom ispijanju ostao živ, te je zatim prognan na ostrvo Patmos.

U progonstvu na ostrvu Patmos napisao je Jevanđelje i Otkrovenje. U vrijeme cara Nerve ponovo je bio slobodan i vratio se u Efes gdje je nastavio svoje djelo hristijanizacije neznabožaca.

Kada mu je bilo oko 100 godina, Sveti Jovan Bogoslov je svojim učenicima zatražio da mu iskopaju grob u vidu krsta i pokriju ga zemljom kada u njega uđe. Potom je starac legao u grob i njegovi učenici su ga sahranili.

Vjernici su kasnije otvorili Jovanov grob, ali tijelo nije bilo u njemu. Jedino se, svake godine 21. maja, od njegovog groba diže neki sitni prah, mirisan i ljekovit. Tim prahom narod je liječio mnoge bolesti.

U Srbiji, na lijevoj obali rijeke Jerme, nedaleko od sela Poganovo, nalazi se manastir posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu.

Prva saborna poslanica svetoga apostola Jovana Bogoslova.

Glava I.

Što bješe iz početka, što čusmo, što vidjesmo očima svojima, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o riječi života;

  1. I život se javi, i vidjesmo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bješe u oca, i javi se nama;
  2. Što vidjesmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s ocem i sa sinom njegovijem Isusom Hristom.
  3. I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
  4. I ovo je obećanje koje čusmo od njega, i javljamo vama, da je Bog vidjelo, i tame u njemu nema nikakve.
  5. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
  6. Ako li u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugijem, i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha.
  7. Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
  8. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
  9. Ako rečemo da ne sagriješismo, gradimo ga lažom, i riječ njegova nije u nama.

G.Vlainić

Share With: