Sava u Gradišci bogata ribljim fondom

14. mart se obilježava kao Međunarodni dan rijeka. To je i datum kojim se obično stavlja akcenat na uzročnike zagađenja cjelokupne prirode, a najviše riječnih vodotoka, te se nastoji ukazati na osnovne stvari kojima svi kao kolektiv možemo uticati na promjenu trenutnog stanja.

Rijeka Sava u Gradišci predstavlja nemjerljivo prirodno bogatstvo i potencijal koje treba sačuvati za buduće generacije. Predsjednik Skupštine i tehnički sekretar Sportskog ribolovnog društva „Amur“ Gradiška, Slobodan Golić, rekao je da ovo društvo gazduje sa 57 kilometara rijeke Save kao i manjim potkozarskim rječicama i vještačkim jezerima na području opštine.

Prema njegovim riječima Sava je bogata brojnim ribljim vrstama.

“Godinama u Savi žive autohtone vrste kao što su šaran, som, štuka, smuđ i u manjem broju kečiga dok se nove vrste ne pojavljuju. Kečige je 80 odsto manje od kad je počela eksplatacija šljunka iz Save jer se pjesak vadi uz obalu Save, upravo tamo gdje je stanište kečige” rekao je Golić.

Prema njegovim riječima svi ribolovci pridržavaju se bontona ponašanja na obali rijeke koji podrazumjeva i čišćenje i održavanje obale. U održavanju obale rijeke Save osim ribolovaca učestvuje i Komunalno preduzeće “Gradska čistoća” koje svake godine čisti i kosi obalu.

Share With: