Расписан конкурс за упис у средње школе

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Српске у школској 2021/2022. години, којим је планиран упис 10.953 ученика распоређених у 466 одјељења.

Од наведеног броја 8.251 ученик је у занимања четвртог степена сложености, а 2.702 ученика у занимања трећег степена сложености, саопштено је из ресорног министарства.

Приликом уписа, кандидати се могу пријавити за највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Јавним конкурсом одређена су два уписна рока, и то: јунски рок – од 14. до 25. јуна и јулски рок – од 5. до 16. јула 2021. године.

На подручју града Градишка планом уписа ученика у први разред у три градишке средње школе предвиђен је упис 408 ученика

Директорица Гимназије Градишка Снежана Кочић рекла је да је Планом предвиђено да се у ову школу упише 96 ученика.

Директор Техничке школе Градишка Владо Томић рекао је да је у наредну школску годину планиран упис укупно 168 ученика у седам одјељења првих разреда.

Директор Средње стручне и техничке школе Дарко Голић рекао је да да је ресорно министарство овој школи одобрило упис 144 ученика у шест одјељења у оквиру четири струке, од који су четири одјељења у четвртом, а два у трећем степену образовања.

Конкурс, као и план уписа, доступни су  на интернет порталу Владе Републике Српске на и страници Министарства просвјете и културе.

Г.Влаинић

 

Share With: