Расписан конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката вриједан 300.000 КМ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2023. години према којем ће бити суфинансирано укупно 30 научноистраживачких пројеката, за шта је буџетом предвиђено 300.000 КМ.

Подршку Министарства добиће пројекти из шест научних области: природне науке, инжењерство и технологија, пољопривредне науке, медицинске и здравствене науке, друштвене и хуманистичке науке. На конкурс се могу пријавити високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри који су уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води у Министарству. Поред општих и елеминаторних критеријума, стручна комисија ће вредновати квалитет приједлога пројекта, научноистраживачку компетентност координатора пројектног тима и истраживачког тима и квалитет и структуру буџета приједлога пројекта. По пројекту је предвиђено издавајње 10.000 КМ, а конкурс остаје отворен до 11. децембра 2023. године.

Више детаља о конкурсу може се наћи на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.rs – Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Share With: