Расписан Јавни позив за подршку развоју предузетништва

Градоначелник града Градишка расписао је Јавни позив за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке развоја предузетништва на подручју града Градишка за 2023.годину. Средства из Програма додјељују се као подстицаји привредним друштвима и предузетницима који обављају дјелатност из области прерађивачке индустрије, информационо-комуникационих технологија и грађевинарства: подстицај за развој новооснованих (start-up) предузетника у износу од 20.000.00 КМ, подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа у износу од 95.000.00 КМ и подстицај за развој самосталних предузетника у износу од 70.000.00 КМ.

Подстицајна средства намијењена су за развој самосталних предузетника и привредних друштава кроз унапређење њиховог пословања увођењем нових технологија и креирањем нових радних мјеста кроз инвестиције у машине и опрему.

Јавни позив је расписан 30. августа и биће отворен 30 дана.

Јавни позив је објављен на огласној плочи Градске управе и интернет страници:  www.gradgradiska.com.

С.С.Ц.

Share With: