Расписан Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Градишка

Градска управа Града Градишка обавјештава заинтересоване пољопривредне произвођаче, носиоци пољопривредних газдинстава са подручја града Градишка да је Градоначелник расписао Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Градишка, путем прибављања писаних понуда.

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта за сточарску, повртарску и воћарску производњу. Понуда се може поднијети само за једну од наведених врста производње.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа, а исте се достављају поштом или лично на адресу Град Градишка, Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ – ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име, презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште као и да ли се понуда односи на СТОЧАРСКУ, ПОВРТАРСКУ ИЛИ ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ.

Јавни оглас је отворен до 25. октобра 2022. године.

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, дана 31.10.2022. године у 11ºº часова у сали број 47 Града Градишка.

Јавни оглас је објављен на Огласној плочи Града, на интернет страници Града, на Радио-телевизији Градишка и у дневном листу ,,Глас Српске“.

Цјелокупан текст Јавног огласа са подацима о земљишту које је предмет додјеле је доступан на интернет страници Града Градишка на адреси: www.gradgradiska.com.

Све додатне информације везане за Јавни оглас могу се добити у Одјељењу за пољопривреду и рурални развој града Градишка.

Share With: