Пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“

Градишка се налази међу 36 општина и градова у Босни и Херцеговини, у којима ће се проводити пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“. Пројекат финансира Краљевина Шведска, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

Пројекат има за циљ отклањање препрека у побољшању енергетске ефикасности и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште у стамбеном сектору, и то на нивоу сваке локалне управе засебно. Градови/општине у БиХ ће кроз пројекат добити техничку помоћ која се састоји од: израде 36 студија енергетске ефикасности стамбеног сектора које ће дати јасну слику о потенцијалу за уштеде и обиму и степену улагања у интервенције напољу енергетске ефикасности, израде 36 финансијских механизама и обука за запослене у органима локалнеуправе – развој сета техничких, процесних и правних докумената који у складу са специфичним потребама и приоритетима локалне управе, омогућавају ефикасно управљање свим активностима, као и мјерење обима њиховог утицаја на коначан резултат – енергетску ефикасност објеката и смањење емисијагасова са ефектом стаклене баште и кампање подизања јавне свијести о потенцијалима и ефектима које са собом доносе ове мјере у контексту одрживог управљања енергијом и смањења ефеката климатских промјена.

На овај начин, градови и општине који су у одговорном односу према околини и енергији препознали стратешки и развојни потенцијал, добијају важне развојне алате. Овим се они позиционирају као озбиљни и одговорни партнери у реализацији пројеката у сектору енергетске ефикасности, са јасном сликом о потребама и могућностима које ће будуће инвестиције у сектор енергетске ефикасности донијети, како сваком грађанину појединачно, тако и заједници. Провођењем овог пројекта се постављају темељи за транзицију постојећег стамбеног сектора ка стамбеном сектору с ниским удјелом угљеника што би истовремено допринијело значајном смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, очувању околине и одрживом развоју. Дугорочно, имплементација мјера енергетске ефикасности стамбеног сектора има значајне финансијске уштеде за исти у виду смањења трошкова за енергију чиме се отвара простор за уштеде и превладавање енергетског сиромаштва. Постоје и значајне могућности запошљавања и економског раста, као и отварања нових, тзв. „зелених радних мјеста“у локалним управама.

Share With: