Производ „Prime Hydration“ биће повучен са тржишта, саопштено је из Инспектората Републике Српске

Одлука је донесена након што је анализирано пет узорака безалкохолног пића „Prime Hydration“ а анализа је показала да декларација производа „Prime Hydration“ која је обиљежена на једном од језика у службеној употреби у Републици Српској, није усклађена са важећом законском регулативом и са оригиналном декларацијом, односно на истој нису наведени сви потребни подаци.

„Такође, утврђено је да производ ‘Prime Hydration’ који се по свом саставу сврстава у храну обогаћену нутријентима, није уписан у Регистар хране обогаћене нутријентима, који води Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, а што је законска обавеза“, стоји у саопштењу.

У саопштењу даље додају да је храна обогаћена нутријентима храна којој се додају витамини, минерали и одређене друге материје с одређеним хранљивим или физиолошким ефектом која није витамин или минерал.

„Сваки субјекат у пословању храном прије стављања на тржиште Републике Српске хране за посебне прехрамбене потребе, додатака исхрани и хране обогаћене нутријентима дужан је да поднесе Министарству захтјев за упис хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани и хране обогаћене нутријентима у Регистар хране за посебне прехрамбене потребе, Регистар додатака исхрани и Регистар хране обогаћене нутријентима“, додали су у саопштењу.

Обзиром на наведено, стоји у саопштењу, инспекција за храну проводи мјеру повлачења производа са тржишта, а у складу са одредбама Закона о храни којим је прописано да је забрањено стављати у промет храну обогаћену нутријентима која није уписана у одговарајући регистар.

„Овим путем позивамо трговце уколико до сада нису информисани о повлачењу производа, да не чекају долазак инспектора, већ да самостално уклоне производ из промета“, стоји у саопштењу.

У дијелу оцјене здравствене исправности, анализом је утврђено да су вриједности испитиваних параметара у границама референтних вриједности дефинисаних важећим правилницима.

„Подсјећамо да је контролама у продајним објектима и приликом увоза утврђено да се на тржишту Републике Српске не налази производ ‘Prime Energy’ који је претходно забрањен у Словенији и Хрватској, а код којег је утврђено да у себи садржи ‘L-teanin’ чије присуство није допуштено у безалкохолним пићима“, закључили су у саопштењу.

Share With: