Top lista

Top lista za 11.04.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Pravosudne institucije treba da smanje angažman radnika

Ministarstvo pravde Republike Srpske uputilo je preporuke svim pravosudnim institucijama Srpske, osim Ustavnog suda, da razmotre mogućnost smanjenja obima rada i angažmana radnika zbog zaštite građana i zaposlenih, smanjenja širenja zaraze virusom korona i daljeg funkcionisanja pravosuđa.

Rukovodiocima Vrhovnog suda Republike Srpske, Republičkog javnog tužilaštva i njegovog Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Višeg privrednog suda, okružnih sudova, okružnih javnih tužilaštava, okružnih privrednih sudova, osnovnih sudova i Sudske policije naređeno je da moraju da se pridržavaju odluka i uputstava kriznih štabova u Srpskoj.

“Potrebno je redukovati broj zaposlenih koji dolaze na posao da bi broj kontakata između njih, kao i sa strankama bio smanjen na najmanju moguću mjeru. Ukoliko je moguće, treba organizovati rad od kuće, te u skraćenom radnom vremenu, vodeći računa da bude obezbijeđen nesmetan proces rada”, navedeno je u preporukama koje je potpisao ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

Rukovodioci pravosudnih institucija u kojima se proces rada obavlja uz svakodnevnu neposrednu komunikaciju sa strankama zaduženi su da organizuju proces rada kako bi dolazak stranaka u pravosudne institucije bio smanjen na najmanju moguću mjeru.

Preporučeno je i da prijem i otprema pismena obavezno obavlja putem pošte, a ne neposrednim prijemom od stranaka ili neposrednom dostavom strankama.

Rukovodiocima pravosudnih institucija je naređeno da razmotre mogućnost otkazivanja zakazanih ročišta i nezakazivanja novih, osim onih za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna.

U preporukama je navedeno da treba obustaviti posjete licima u pritvoru, a da ona kojim je izrečena zatvorska kazna u prekršajnom postupku ne budu upućivana na izdržavanje kazne u kazneno-popravne ustanove.

U pravosudnim institucijama, kako je navedeno u setu preporuka, treba izvršiti dezinfekciju prostorija, obezbijediti dezinfekciona sredstva i preduzeti mjere u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Share With: