Позив привредницима за додјелу подстицаја за повећање плате радника

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позвало је све привредне субјекте који су исплатили повећану плату радницима у периоду јул-децембар 2022. године у односу на мјесец почетне плате, да до 01. марта 2023. године, поднесу Захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате радника.

Привредни субјект може остварити право на подстицај за повећање плате само за раднике са којима је засновао радни однос најкасније до првог дана за мјесец почетног износа плате, односно најкасније 1. децембра 2021. године.

– Наиме, за обрачунски период јул-децембар 2022. године, за мјесец почетне плате примјењиваће се износ плате исплаћен за децембар 2021. године. Према законском рјешењу, у случају да је раднику за мјесец почетног износа плате исплаћена плата нижа од важеће најниже плате у Републици Српској, при обрачуну износа подстицаја узимаће се тренутно важећа најнижа бруто плата у износу од 942,83 КМ (нето плата 650 КМ) – истиче се у саопштењу.

Захтјев се подноси путем апликације „е подстицај“ која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која је активна од 1. јануара до 1. марта 2023. године када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева.

– Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми. Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се додјељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар-кодом.
Закључно са данашњим даном поднесено је електронским путем више од 685 захтјева, док је у писаној форми запримљено 466 захтјева – додаје се у саопштењу.

Из Министарства подсјећају привредне субјекте да је крајњи рок за подношење захтјева електронским и писаним путем 01.03.2023. године, те их позивамо да захтјеве доставе у прописаном року.

Share With: