Požari na otvorenom velika prijetnja za ekosistem

Proljeće je vrijeme kada se javlja veliki broj požara, prvenstveno tokom uređivanja poljoprivrednih površina ili krčenja šuma. Iz Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banjaluke ističu da se požari u prirodi mogu javiti iz više razloga, a da su najčešći u poljoprivrednim krajevima.

Jovica Sjeničić iz ovog udruženja rekao je u izjavi za Radio Gradišku da su najčešći uzroci požara čišćenje poljoprivrednog  i nepoljoprivrednog zemljišta  koje se priprema za poljoprirednu obradu, a tada se požar proširi na prirodni ekosistem.

Sjeničić naglašava da bez obzira da li su izazvani namjerno ili ne, požari su velika šteta za životnu sredinu. Uništavaju vegetaciju i površinski sloj zemljišta, brojne životinje ostavljaju bez staništa a mnoge od njih stradaju u vatri. Takođe, narušavaju i kvalitet vazduha, doprinose globalnom zagrijavanju a često ostavljaju i veliku materijalnu štetu i prijete ljudskim životima.

„Kad dođe do požara u prirodi većinom izgori šuma, žbunaste površine ili često tršćaci. Sa vegetacijom naravno strada i životinjski svijet koji ne može da pobjegne. Stradaju mladunci krupnijih životinja, gnijezda ptica, gmizavci i vodozemci koji su blizu tla ili u zimskom snu, brojni insekti i drugi beskičmenjaci”, ističe Sjeničić.

On je dodao da to ljudima uglavnom djeluje beznačajno, ali to poremeti odnose u ekosistemu. Posebno su štetni požari u proljeće kad priroda krene da se obnavlja, a požarom se ta obnova poremeti i uspori.

D.Janković

Share With: