Потрошачи обавезни да потпишу уговор са Електропривредом

Потрошачи електричне енергије у Републици Српској били су обавезни да до краја 2021. године потпишу уговоре о снабдијевању електричном енергијом са Дирекцијом за јавно снабдијевање Екетропривреде Републике Српске.

Координатор услужних центара за подручје Крајине, Данијела Лешчен рекла је да је због епидемиолошких мјера рок за потписивање уговора продужен до даљњег.

„Потрошачи склапају уговор са Електропривредом Републике Српске као овлаштеним јавним снабдјевачем електричне енергије. Тренутни број активних уговора на подручју Крајине износи 264 316 и од тог броја 30 одсто купаца је потписало законом обавезне уговоре о снабдијевању електричном енергијом“, навела је Лешчен и нагласила да за сада нису предвиђене рестрикртивне мјере али да се у наредном периоду може очекивати обустава електричне енергије за све купце који не буду имали потписан уговор.

За потписивање уговора, према ријечима Лешчен, потребно је да власници објекта понесу личну карту у један од услужних центара на подручју Крајине.

„На све једном услужном центру можете да закључите уговоре и за друге градове. Ако имате некретнину у Бањалуци, Прњавору или Лакташима закључивање уговора можете да завршите у Градишци или обрнуто“, нагласила је Лешчен.

Она је истакла да се код промјене власника некретнине врши пререгистрација за коју су осим личне карте и потврде о измиреном дугу по задњем обрачуну потребни докази о власништву над мјерним мјестом који подразумијевају документе као што су купопродајни уговор, уговор о замјени, рјешење о наслеђивању, уговор о поклону, извод из земљишних књига, посједовни лист, извод из књига уложених уговора, рјешење о оставини, извод из матичне књиге умрлих уз потписану изјаву о преузимању обавеза на мјерном мјесту, пресуде суда којом је утврђено власништво или рјешење о привременом коришћењу објекта издато од стране надлежног органа.

Лешчен је истакла да су уговори трајни и позвала потрошаче да уредно измирују своје обавезе и ако нису потпишу уговор са Електропривредом Републике Српске о снабдијевању електричном енергијом.

С.С.Ц.

Share With: