Top lista

Top lista za 11.04.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Poslodavci da izdaju potvrdu o angažovanju vozača

Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak kojim se poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj nalaže da izdaju potvrdu o angažovanju vozača u međunarodnom prevozu robe u toku vanredne situacije.

Ovaj zaključak usvojen je u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu robe u uslovima proglašene vanredne situacije u Republici Srpskoj.

Potvrda se izdaje za vozača koji je zaposlen kod poslodavca i angažovan na prevozu robe u međunarodnom drumskom saobraćaju, a time će biti olakšano praćenje rada vozača u uslovima proglašene vanredne situacije, odnosno poštovanje definisane izolacije, navedeno je u informaciji koju je objavila Vlada Republike Srpske.

Zaključak je u skladu sa naredbom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona, koja je u primjeni od 16. marta.

Ovom naredbom, između ostalog, definisano je i postupanje sa vozačima u međunarodnom prevozu robe.

U Federaciji BiH je donesena naredba na osnovu koje se identično kao i u Republici Srpskoj postupa sa vozačima u međunarodnom prevozu robe.

Share With: