Pojačane mjere nadzora zbog afričke kuge svinja

Veterinarski inspektori Gradske uprave Gradiška u okviru nadzora nad sprovođenjem mjera utvrđenih Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i rano otkrivanje unosa virusa afričke kuge svinja kontrolisaće u narednom periodu stočne pijace i poljoprivredna gazdinstva i sva mjesta gdje se uzgajaju, drže i prometuju svinje.

Veterinarski inspektor u Gradskoj upravi Gradiška, Bojan Mirjanić, rekao je u emisiji “Aktuelno” Radio Gradiške da je cilj Naredbe podizanje nivoa svijesti uzgajivača svinja i svih koji se bave prometom životinja kako bi eventualna pojava zaraze dovela do što manjih ekonomskih šteta, manjih žarišta i ugroženih područja.

On je naglasio da Naredba obavezuje farmere da u slučaju uginuća jedne ili više životinja ili sumnje na pojavu ove zarazne bolesti obavjeste svog veterinara ili veterinarsku inspekciju i da svi farmeri pojačaju higijenske, tehničke i biosigurnosne mjere kako bi spriječili pojavu ove zarazne bolesti.

“Farmeri su takođe dužni da zaposlenike upoznaju sa predviđenim mjerama, obavezni su da sprovode vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja i da u slučaju prometa životinje moraju biti označene ušnim markicama i imati uvjerenje o zdravstvenom stanju”, rekao je Mirjanić.

On je naveo da farmeri treba da spriječe ulazak nepoznatih lica na farmu, da izbjegavaju pregrupisavanjae životinja iz jednog objekta u drugi, kao i držanje životinja na otvorenom.

“Ovom Naredbom korisnici lovišta su dužni da kontinuirano prate zdravstveno stanje svinjske divljači i da odmah, ukoliko pronađu lešinu divlje svinje, obavjeste šumarskog ili veterinarskog inspektora, a da su u slučaju odstrela u dijagnostičke svrhe dužni da određenu količinu uzoraka dostave u referentnu laboratoriju s  ciljem monitoringa ove zarazne bolesti”, naglasio je Mirjanić.

On je podsjetio da su proteklih dana gradski veterinarski inspektori na stočnim pijacama kontrolisali promet stoke, farmerima dijelili edukativni materijal i upozoravali ih na obaveze propisane Naredbom, dok će narednih dana u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Gradiška na pijaci u Novoj Topoli i na pijaci u Gradišci kontrolisati i nadzirati promet svinja.

Mirjanić je apelovao na apelovao na vlasnike svinja da se pridržavaju predviđenih mjera kako bi izbjegli novčane kazne koje za fizička lica iznose od 5 00 do 1 500  KM i za pravna lica i preduzetnike od 1 000 do 3 000 KM.

Na području Gradiške do sada nije bilo pojave afričke kuge svinja niti prijavljene sumnje na ovu pojavu. Bolest je registrovana u regionu i postoji opasnost da se pojavi u BiH i Republici Srpskoj.

Zbog izdane Naredbe u vezi afričke kuge svinja na izložbi stoke u Gradišci u subotu 21. septembra neće biti dozvoljena izložba svinja, dok je planirana izložba svih ostalih papkara, kopitara i živine.

Veterinarski inspektori će u saradnji sa drugim inspektorima narednih dana pojačati nadzor subjekata u poslovanju sa hranom na gradiškom vašaru.

Share With: