Top lista

Top lista za 06.06.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Pčelari očekuju dobre prinose ove godine

Pčelari ove godine očekuju bolje prinose u odnosu na prošlu godinu sa oko 20 do 25 kg meda po košnici.

Predsjednik Udruženja pčelara „Amorfa“ Gradiška Dražen Čekić rekao je da je ova godina zadovoljavajuća, da su pčelari imali dobro prezimljavanje i pogodno vrijeme u proljećnom dijelu što je dalo doprinos dobrom razvoju pčelinjih društava.

„Možemo reći da je voćna paša bila zadovoljavajuća i da je veliki broj pčelara ove godine imao dobre prinose od same voćne paše. Kada je riječ o glavnoj paši bagrema, on je uprkos mrazevima  dobro cvjetao u većini predjela i ovih dana mogli smo vidjeti da je bilo dobrog unosa“, rekao je Čekić.

On je naglasio da trenutno očekuju završetak medonošenja bagrema,  pripreme za samo vrcanje meda kao i pripreme za narednu pašu lipe.

Čekić je naveo da su aktuelni radovi oko proširenja pčelinjaka, zamjena matica, razrojavanja, proširenja legla i druge aktivnosti.

Govoreći o zdravlju pčela Čekić je naveo da imaju standardne tretmane protiv varoe i da je i ove godine prisutna američka gnjiloća te da veterinarska gradska služba zajedno sa udruženjem pčelara radi na terenu i vrši ukljanjanje košnica.

On je istakao da trenutno imaju 140 aktivnih članova i oko 6 000 društava.

Prema njegovim riječima Udruženje „Amorfa“ priprema se za organizovanje druženja pčelara i predstavnika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Druženje u prirodi uz stručna predavanja planirano je 21. jula u Gradišci.

Danas se inače obilježava Svjetski dan pčela.

Ujedinjene nacije ove godine su za temu Svjetskog dana pčela – 20. maj, odabrale slogan “Spasite pčele”, što dovoljno naglašava ozbiljnost situacije i nužnost zaštite pčela, drugih oprašivača i njihovih staništa. Medonosna pčela najvažniji je oprašivač među insektima. Pčele doprinose složenim, međusobno povezanim ekosistemima koji omogućavaju suživot raznovrsnom broju različitih vrsta.

Za pčele se nerijetko kaže da su jedan od nosivih stubova života na Zemlji.

Share With: