Top lista

Top lista za 31.07.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Parking mjesta u gradu podjeljena u tri zone, u prvoj ograničeno parkiranje do dva sata

U Gradišci je nedavno stupila na snagu nova Odluka o javnim prostorima za parkiranje motornih vozila na području grada, koja je usvojena na posljednjoj sjednici gradske skupštine, a prema kojoj su uvedene tri parking zone.

Načelnik Odjeljenja za stambene i komunalne poslove grada Gradiška Branislav Savić naveo je da prva zona obuhvata parking mjesta u Vidovdanskoj ulici, od raskršća sa ulicom Kozarskih brigada do raskršća sa trgovima Đakona Avakuma i Srpskih stradanja, odnosno duž ulice između dva gradska sata.

Savić je istakao da druga zona obuhvata sva ostala parking mjesta u gradu, osim parkinga koji pripadaju trećoj zoni a nalaze se iza zgrade Osnovnog suda, u ulici Mladena Stojanovića i Lijevčanskoj ulici, te Dositejevoj ulici kod sportske dvorane gdje je obezbjeđen parking za teretna motorna vozila.

Prema njegovim riječima, u odnosu na prethodnu odluku, kada su vozila za koja nije plaćen parking bila blokirana a deblokada plaćana u iznosu od 40 KM, novom odlukom defeinisano je da takva vozila neće biti blokirana a vlasniku vozila, za prekoračenje dozvoljenog parkiranja do 60 minuta, izdaje se doplatna karta u iznosu od 20 KM.

„Vlasnik vozila dužan je da uplati taj iznosu u roku od 48 sati, a u suprotnom biće mu izdat prekršajni nalog sa kaznom u iznosu od 50 KM“, rekao je Savić, dodajući da mogućnost blokade ostaje samo za vozila sa stranim registarskim oznakama.

Novom Odlukom o javnim prostorima za parkiranje motornih vozila definisano je da se parking ne naplaćuje u vrijeme republičkih praznika i neradnih dana, te u vremenu od subute od 16 časova da ponedeljaka do 7 časova.

Vozila u prvoj zoni mogu biti parkirana najduže dva sata, a cijena parking karte po satu parkiranja iznosi 1 KM.

U drugoj zoni cijena prkinga za prvi sat parkiranja iznosi 1 KM, za svaki naredni sat po 50 feninga, a cjelodnevna parking karta košta 5 KM.

U trećoj zoni plaća se cjelodnevna parking karta u iznosu od 1 KM, osim na parking prostoru za teretna vozila u Dositejevoj ulici, gdje 12 sati parkiranja košta 5 KM, a 24 sata 10 KM.

Mjesečna parking karta za putnička vozila košta 25 KM, a godišnja 250 KM, a za dobrovoljne davaoce krvi ova cijena umanjena je za 20 odsto.

Cijena godišnje parking karte za stanere zgrada kod kojih se parking naplaćuje, iznosi 50 KM, a pravo na povlašetnu godišnju parking kartu u istom iznosu mogu da ostvare i zaposleni u Gradskoj upravi, javnim ustanovama, područnim jedinicama republičkih oragana i fondova, Osnovnom sudu, te odbornici Skupštine grada Gradiška, a istu povlaštenu kartu za parkiranje mogu da koriste prilikom dolaska na posao ili zasjedanja gradske skupštine i skupštinskih radnih tijela.

Polugodišnja zakupnina parking mjesta iznosi 150 KM, a godišnja zakipnina 250 KM.

Odlukom je definisan i način ostvarivanja prava na besplatan parking za lica sa invaliditetom, a dobrovoljni davoci krvi imaju pravo na besplatan parking na označenim parking mjestima u ulici Esada Pračića.

Vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, hitne pomoći i vatrogasna vozila, kao i vozila organa i organizacija Republike Srpske i BiH oslobođena su obaveze plaćanja parkinga.

Share With: