Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 1.10.2022.год.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Parking mjesta u gradu podjeljena u tri zone, u prvoj ograničeno parkiranje do dva sata

U Gradišci je nedavno stupila na snagu nova Odluka o javnim prostorima za parkiranje motornih vozila na području grada, koja je usvojena na posljednjoj sjednici gradske skupštine, a prema kojoj su uvedene tri parking zone.

Načelnik Odjeljenja za stambene i komunalne poslove grada Gradiška Branislav Savić naveo je da prva zona obuhvata parking mjesta u Vidovdanskoj ulici, od raskršća sa ulicom Kozarskih brigada do raskršća sa trgovima Đakona Avakuma i Srpskih stradanja, odnosno duž ulice između dva gradska sata.

Savić je istakao da druga zona obuhvata sva ostala parking mjesta u gradu, osim parkinga koji pripadaju trećoj zoni a nalaze se iza zgrade Osnovnog suda, u ulici Mladena Stojanovića i Lijevčanskoj ulici, te Dositejevoj ulici kod sportske dvorane gdje je obezbjeđen parking za teretna motorna vozila.

Prema njegovim riječima, u odnosu na prethodnu odluku, kada su vozila za koja nije plaćen parking bila blokirana a deblokada plaćana u iznosu od 40 KM, novom odlukom defeinisano je da takva vozila neće biti blokirana a vlasniku vozila, za prekoračenje dozvoljenog parkiranja do 60 minuta, izdaje se doplatna karta u iznosu od 20 KM.

„Vlasnik vozila dužan je da uplati taj iznosu u roku od 48 sati, a u suprotnom biće mu izdat prekršajni nalog sa kaznom u iznosu od 50 KM“, rekao je Savić, dodajući da mogućnost blokade ostaje samo za vozila sa stranim registarskim oznakama.

Novom Odlukom o javnim prostorima za parkiranje motornih vozila definisano je da se parking ne naplaćuje u vrijeme republičkih praznika i neradnih dana, te u vremenu od subute od 16 časova da ponedeljaka do 7 časova.

Vozila u prvoj zoni mogu biti parkirana najduže dva sata, a cijena parking karte po satu parkiranja iznosi 1 KM.

U drugoj zoni cijena prkinga za prvi sat parkiranja iznosi 1 KM, za svaki naredni sat po 50 feninga, a cjelodnevna parking karta košta 5 KM.

U trećoj zoni plaća se cjelodnevna parking karta u iznosu od 1 KM, osim na parking prostoru za teretna vozila u Dositejevoj ulici, gdje 12 sati parkiranja košta 5 KM, a 24 sata 10 KM.

Mjesečna parking karta za putnička vozila košta 25 KM, a godišnja 250 KM, a za dobrovoljne davaoce krvi ova cijena umanjena je za 20 odsto.

Cijena godišnje parking karte za stanere zgrada kod kojih se parking naplaćuje, iznosi 50 KM, a pravo na povlašetnu godišnju parking kartu u istom iznosu mogu da ostvare i zaposleni u Gradskoj upravi, javnim ustanovama, područnim jedinicama republičkih oragana i fondova, Osnovnom sudu, te odbornici Skupštine grada Gradiška, a istu povlaštenu kartu za parkiranje mogu da koriste prilikom dolaska na posao ili zasjedanja gradske skupštine i skupštinskih radnih tijela.

Polugodišnja zakupnina parking mjesta iznosi 150 KM, a godišnja zakipnina 250 KM.

Odlukom je definisan i način ostvarivanja prava na besplatan parking za lica sa invaliditetom, a dobrovoljni davoci krvi imaju pravo na besplatan parking na označenim parking mjestima u ulici Esada Pračića.

Vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, hitne pomoći i vatrogasna vozila, kao i vozila organa i organizacija Republike Srpske i BiH oslobođena su obaveze plaćanja parkinga.

Share With:
Open

close button