Top lista
Top lista za 21.12.2019.god.
Glasaj
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Ove godine dobar rod jabuke i dobri prinosi u ratarstvu

Viši stručni saradnik za voćarstvo u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Gradiška, Dražen Čekić gostujući u emisiji “Aktuelno” Radio Gradiške rekao je da se ove godine može očekivati dobar rod jabuke.

“Područna jedinica Gradiška obuhvata Gradišku, Laktaše i Srbac, gdje je registrovano 1 100 hekatara zasada jabuke, a očekivani prinosi ove godine su  35 tona po hektaru”, rekao je Čekić i dodao da berba ranih sortih jabuka počinje za 15 dana.

On je naveo da je vegetacija krenula na vrijeme, da je registrovano dobro zametanje plodova, ali je kasnije zbog padavina došlo do stagnacije što se odrazilo na krupnoću plodova.

“Cvjetanje i oplodnja su uz pomoć fitoregulatora  obavljeni dobro i može se očekivati dobar rod jabuke”, naveo je Čekić i naglasio da se zbog lošijeg zametanja očekuju smanjeni prinosi šljive i kruške.

On je istakao da je sa stanovišta zaštite ova godina bila nepovoljna, da je bilo potrebno više tretmana što je poskupilo proizvodnju i do 30 odsto.

Prema njegovim riječima najveći problem voćara je nedostatak organizovanog pristupa u obezbjeđivanju tršišta, organizacije berbe, nedostatak ambalaže, radne snage, pakovanja i plasmana proizvoda zbog čega se većina proizvođača oslanja na velike otkupljivače i terenske nakupce.

Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Gradiška, Živko Šašić rekao je da je žetva žita na području Gradiške završena, osim u područjima gdje su kasnile agrotehničke mjere.

“Na području Područne jedinice Gradiška  ječmom je zasijano oko 2 400 ha, pšenicom 8 600 ha, tritikale na površini 1 200 ha, raži 20 ha, ozima i jara zob oko 60 ha, uljana repica 550 ha, suncokret oko 500 ha”, rekao je Šašić i dodao da je prosječni prinos za ječam 5, 5 do 6 tona po hektaru suvog zrna, za pšenicu od 5, 5 do 6 tona, tritikale 5, 5 tona i uljane repice 3, 5 tone po hektaru.

On je istakao da su prinosi veoma dobri, ali da su oni podrazumijevali potpunu primjenu agrotehničkih mjera.

Šašić je dodao da je kukuruzom zasijano oko 3 000 ha, da je kukuruz u dobrom stanju u fazi formiranja klipa i da se mogu očekivati visoki prinosi.

On je dodao da su u oblasti plasteničke proizvodnje najzastupljenije kulture paprika, paradajz i krastavac, čija je cijena i plasman dobar, a potražnja velika.

Emisiju “Aktuelno” možete poslušati :

 

Share With: