Top lista

Top lista za 09.10.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Osma redovna sjednica Skupštine grada Gradiška biće održana u četvrtak,23. septembra

Osma redovna sjednica Skupštine grada Gradiška biće održana u četvrtak, 23. septembra, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu je 20 tačaka, među kojima su Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Gradiška za period januar-juni 2021. godine i Nacrt rebalansa Budžeta grada za ovu godinu.

Odbornici će razmatrati prijedlog Strategije socijalnog stanovanja za period 2022-2023. godina, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području grada Gradiška za period 2018-2020. godina, a za 2020, te Izvještaj o radu Foruma za bezbjednost građana za period 2019-2020. i Informaciju o stanju u stambenoj oblasti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu su informacije o poslovanju javnih i komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad i „Razvojne agencije Gradiška – Raga“ za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Biće razmatrani i prijedlozi odluka o subvencionisanju javnog prevoza putnika, o izmjenama i dopunama odluka o urešenju prostora i građevinskom zemljištu i o komunalnoj naknadi.

Između ostalih tačaka, na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad, prijedlozi odluka o raspisivanju konkursa za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća „Radio Gradiška“ i Sportski centar „Servicijum“, te odluke o izmjeni odluka o promjeni oblika organizovanja i Statuta Javnog preduzeća „Radio Gradiške“.

M.Malešević

Share With: