Osma redovna sjednica Skupštine grada Gradiška biće održana u četvrtak,23. septembra

Osma redovna sjednica Skupštine grada Gradiška biće održana u četvrtak, 23. septembra, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu je 20 tačaka, među kojima su Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Gradiška za period januar-juni 2021. godine i Nacrt rebalansa Budžeta grada za ovu godinu.

Odbornici će razmatrati prijedlog Strategije socijalnog stanovanja za period 2022-2023. godina, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području grada Gradiška za period 2018-2020. godina, a za 2020, te Izvještaj o radu Foruma za bezbjednost građana za period 2019-2020. i Informaciju o stanju u stambenoj oblasti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu su informacije o poslovanju javnih i komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad i „Razvojne agencije Gradiška – Raga“ za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Biće razmatrani i prijedlozi odluka o subvencionisanju javnog prevoza putnika, o izmjenama i dopunama odluka o urešenju prostora i građevinskom zemljištu i o komunalnoj naknadi.

Između ostalih tačaka, na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad, prijedlozi odluka o raspisivanju konkursa za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća „Radio Gradiška“ i Sportski centar „Servicijum“, te odluke o izmjeni odluka o promjeni oblika organizovanja i Statuta Javnog preduzeća „Radio Gradiške“.

M.Malešević

Share With: