Top lista

Top lista za 30.05.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Održane tri javne rasprave o primjedbama na nacrte dokumenata prostoronog uređenja

U sali za sjednice Skupštine grada Gradiška danas su održane tri javne rasprave o primjedbama na nacrte dokumenata prostornog uređenja za Nacrt Regulacionog plana “Nova Topola-Istok” i Nacrt Regulacionog plana “Nova Topola –Zapad” te Nacrt Regulacionog plana “Kej” i Nacrt Regulacionog plana “Stadion”.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i građenje Saša Subotić je rekao da prodecura izrade Regulacionog plana „Nova Topola- Istok“ i Nova Topola-Zapad“ traje već godinu dana te da je izrada samog plana došla u završnu fazu.

„Građani su imali priliku da  vide plan, da daju svoje primjedbe i sugestije i ova rasprava koja  je danas održana odnosi se na primjedbe pristigle u periodu javnog uvida“, naveo je Subotić.

Subotić je istakao da je na oba  plana pristglo oko 20 primjedbi i da  je većina njih usvojena, te da su ostale primjedbe koje su najbitnije, a odnose se  na rješavanje kružne raskrsnice u centru  Nove Topole.

On je dodao da će se tehničko rješenje raskrsnice ovim planom razrađivati projektnom dokumentacijom koja slijedi nakon usvajanja regulacionog plana.

„U obzir treba uzeti i potrebe mještana koji će tu raskrsnicu koristiti, jer se radi o frekventnoj raskrsnici koja povezuje auto-put sa putem Nova Topola-Srbac“, naglasio je Subotić.

On je naveo da dalja procedura podrazumijeva usvajanje prijedloga plana od strane gradonačelnika te davanje plana na usvajanje na nekoj od sjednica Skupštine grada Gradiška.

Subotić se osvrnuo na Nacrt Regulacionog plana „Kej“ i Nacrt Regulacionog plana „Stadion“ za koje je rekao da predstavljaju dva važna regulaciona plana.

„Regulacioni plan „Kej“ predstavlja zonu uz rijeku Savu, gdje je planirana izgradnja niza stambeno-poslovnih objekata dok je kod Regulacionog plana „Stadion“ akcenat stavljen na izgradnju buduće kružne rasksnice na ulazu u Gradišku umjesto postojeće banjalučke petlje“, naglasio je Subotić.

On je istakao da kod Nacrta Regulacionog plana „Kej“ nije bilo puno primjedbi, s tim da je najviše primjedbi bilo od strane samog odjeljenja oko organizacije parking prostora na lokacijama za izgradnju stambeno-poslovnih objekata dok su od strane građana pristigle samo dvije primjedbe.

Subotić je naglasio da se Regulacioni plan „Kej“ odnosi na veoma aktraktivan dio grada, šetalište uz samu rijeku Savu, gdje treba obratiti pažnju na namjenu tog prostora i proširenje postojećeg šetališta, ali i na sami izgled objekata.

„Glavna promjena koja će nastati Regulacionim planom „Stadion“ odnosi se na izgradnju kružne raskrsnice na ulazu u Gradišku umjesto postojeće banjalučke petlje“, naveo je Subotić.

On je dodao da ovaj plan obuhvata prostor parka iza autobuske stanice, prostor između benzinske pumpe i sportske dvorane i prostor između buvljaka i stadiona FK Kozara te da ovaj prostor obuhvata sportsko-rekreatvnu zonu uporedo sa poslovnom zonom.

Subotić je rekao da ovaj prostor predstavlja veoma važno saobraćajno čvorište sa banjalučkom petljom sa pet mini raskrsnica koje će biti pretvorene u jedan veliki kružni tok sa osam ulaza i izlaza iz kružnog toka.

„Izgradnjom kružne raskrnice rješava se pitanje ulaza u grad, tako da će  svako ko ulazi u Gradišku moći  lakše da se  snađe“, naglasio je Subotić.

Subotić se osvrnuo na izgradnju obilaznice koja spaja Čatrnju i Brestovčinu te rekao da su za ovu obilaznicu izgrađeni regulacioni planovi.

„Dio radova je završen, radi se još na izvođenju radova drugog dijela od Lipovače do puta Gradiška-Banja Luka i priključnog mjesta kod groblja u Brestovčini. Očekujemo ove godine završetak dionice koja će svakako otvoriti grad u građevinskom smislu, ali će se smanjiti i same gužve u gradu“, zaključio je Subotić.

Share With: