Održana javna rasprava o nacrtima regulacionih planova

U Osnovnoj školi “Petar Kočić” u Novoj Topoli sinoć je održana javna raprava o Nacrtu Regulacionog plana “Nova Topola – Istok” i Nacrta Regulacionog plana “Nova Topola – Zapad”. Ova dva regulaciona plana dati su na uvid svim mještanima Nove Topole u periodu od 12. septembra do 14. oktobra 2019. godine i mogu se pogledati u prostorijama Gradske uprave Gradiška, prostorijama Mjesne zajednice Nova Topola te u prostorijama nosioca izrade planova.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i građenje Saša Subotić je rekao da je Gradska uprava krajem 2016. godine usvojila urbanistički plan za naseljeno mjesto Nova Topola, a potom krenula u izradu ova dva dokumeta.

“Obuhvat Nove Topole podijeljen je u dva dijela na istok i zapad odnosno u dva regulaciona plana iz praktičnih razloga jer bi jedan planski dokument imao jako veliki obuhvat i bilo bi ga jako teško sagledati pogotovo kada se to prebaci u grafičku formu”, istakao je Subotić.

Subotić je dodao da procedura izrade regulacionog plana podrazumijeva da se građani, vlasnici privatnih objekata, pravna lica i svi drugi koji žive na prostoru Nove Topole upoznaju sa nacrtom regulacionog plana kako bi mogli da daju svoje mišljenje na predložena rješenja.

Narodni poslanik Ognjen Žmirić i član Savjeta mjesne zajednice Nova Topola je rekao da ovaj plan ima izuzetan značaj za Novu Topolu koja od svog postojanja nije imala regulacioni plan te da je ovo najveći planski dokument koji može imati jedno naseljeno mjesto odnosno grad.

Mještanin Nenad Adamović je istakao  da će regulacioni plan dati smjernice u kojem pravcu će se razvijati Nova Topola koja ima najveći privredni potencijal. On se zahvalio Gradonačeniku i Gradskoj upravi što su prepoznali problem i što su krenuli u izradu jednog ovako bitnog dokumenta i izrazio nadu da će do kraja ove godine biti usvojen.

Share With: