Održana Izvještajna sjednica Gradske boračke organizacije

U Kulturnom centru Gradiška danas je održana Izvještajna sjednica na kojoj su izabrana radna tijela Skupštine, razmatran Izvještaj o radu za prošlu godinu kao i Program rada Gradske boračke organizacije za 2021.godinu.

Predsjednik Gradske boračke organizacije Gradiška, Milovan Gagić izjavio je da je Skupština usvojila nekoliko zaključaka vezanih za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja boračkih kategorija.

„Najvažniji zaključak je da se od republičkih institucija zatraži da se poveća osnovica za borački dodatak sa 1,60 KM na 5 KM, da se smanji starosna granica i da pravo na dodatak imaju svi borci“, istakao je Gagić i dodao da je cilj da se na republičkom nivou, kroz zakonska rješenja pomogne borcima.

Načelnik Službe gradonačelnika grada Gradiška, Goran Subotić rekao je da je na današnjoj sjednici istaknuta dobra saradnja Gradske uprave i Boračke organizacije i podsjetio da je Gradska uprava Gradiška jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja izdvaja značajna sredstva za rad same Boračke organizacije i za unapređenje položaja boračkih kategorija.On je istakao da su ta sredstva značajna ali da trebaju biti i veća.

Članovi skupštine razmatrati su Izvještaj o finansiranju Boračke organizacije u 2020. godini i Plan finansiranja za 2021.godinu kao i Program značajnih datuma i događaja iz Odbrambeno otadžbinskog rata u 2021.godini.

Na dnevnom bio je Program tekućeg održavanja, saniranja i izgradnje spomen obilježja u 2021.godini,  Izvještaj o finansiranju fondacije „Solidarnost“ Gradiška za 2020. godinu i Plan finansiranja za 2021.godinu kao i  Program pomoći boračkim kategorijama u 2021.godini.

S.Vidović

Share With: