Održana 7. redovna sjednica Skupštine grada Gradiška

U Gradišci je danas održana sedma redovna sjednica gradske skupštine, na koje je, između ostalog, razmatran i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana obrazovanja i zapošljavanja Grada Gradiška  za period 2019-2020. godina, te prijedlog istoimenog Akcionog plana za period 2021-2023. godina.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da je u uslovima pandemije virusa korona bilo teško realizovati Akcioni plan obrazovanja i zapošljavanja, ali i konstatovao da je Gradiška u širem okruženju prepoznatljiva kao lokalna zajednica koja je uspjela da uveže srednjoškolski obrazovni sistem sa potrebama privrede.

„Cilj je da školujemo kadrove koji su potrebni gradiškoj privredi i na taj način povećavamo broj zaposlenih, a smanjujemo broj nezaposlenih. Uspjeli smo da na kraju 2019. godine premašimo broj od 11.000 zaposlenih na području Gradiške i da taj broj zadržimo i u veoma teškoj prethodnoj godini“, rekao je Adžić.

Odbornici Skuptine grada razmatrali su i usvojili informacije o poslovanju javnih gradskih ustanova iz oblasti kulture, zdravstva i socijalne zaštite za period januar-juni 2021. godine, te Informaciju o poslovanju Turističke organizacije grada Gradiška za isti period.

Gradonačelnih Adžić je ocijenio da su se gradske ustanove trudile da ostvare svoju funkciju, te posebno istakao zdravstevne radnike koji su uradili veliki posao u zeštiti stanovništva tokom pandemije virusa korona.

Odbornici su usvojili i izvještaje o radu Odjeljenja za inspekcije za prvih šest mjeseci ove godine i Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ Gradiška za radnu 2020/2021. godinu, te Informaciju o stanju u oblasti informativne djelatnosti na području grada za prošlu godinu.

Usvojena je Odluke o pristupanju Grada Gradiška Udruženju Lokalna akciona grupa „Savus“, kao i odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica i pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana područja „Agroindustrijska zona Nova Topola“.

Skupština grada razriješila je četiri člana Gradske izborne komisije Gradiška, a za nove članove imenovani su Borislav Radić, Jasminka Kalajdžija, Darko Lacković i Danijela Rosić Malinović.

M.Malešević

Share With: