Top lista

Top lista za 26.06.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Održana 5.redovna sjednica Skupštine grada Gradiška

Na 5. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška održanoj danas, usvojen je Izvještaj gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti, „Vodovoda“, „Gradske čistoće“ i „Toplane“, te izvještaji o poslovanju ovih preduzeća za prošlu godinu.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da je Gradska uprava zadovoljna poslovanjem komunalnih preduzeća i dodao da je Grad opredijeljen da komunalni sistem bude unaprijeđen i da bude na što višem nivou.

On je dodao da je proširen djelokrug rada Gradske čistoće u prikupljanju mješovitog komunalnog otpada i održavanju zelenih površina.“Trudimo se da u skladu sa mogućnostima uredimo prostor za normalan život građana, posebno najmlađih stanovnika našeg grada“, istakao je Adžić.

Govoreći o poslovanju KP „Vodovod“ Gradiška Adžić je rekao da je ponosan na rad menadžmenta koji je među najboljima u regionu što se posebno pokazalo kroz implementaciju MEG projekta. “Riječ je o mladim i stručnim ljudima koji žele i znaju šta treba gradu Gradiška, a u svom radu primjenjuju najsavremenije tehnologije“, istakao je Adžić i dodao da je i Toplana Gradiška ispunila svoju funkciju.

„U toku je izrada strategije rekonstrukcije i dogradnje toplifikacionog sistema sa unapređenjem rada podstanica kako bi svi potrošači imali ugrađene kalorimetre, a u planu je i rekonstrukcija same Toplane“, rekao je Adžić i dodao da je očekivana vrijednost te investicije oko 5 miliona evra.

Odbornici Sklupštine grada Gradiška usvojili su Odluku o kreditnom zaduženju Gradiške u ukupnom iznosu od 2 miliona KM, kao i Odluku o kratkoročnom zaduženju u iznosu od  milion KM. Obrazlažući pomenute odluke gradonačelnik Adžić je istakao da su kreditna sredstva namjenjena za završetak izgradnje vrtića u Brestovčini, rekonstrukciju određenih ulica, infrastrukturno opremanje Privredne zone u Novoj Topoli i druge projekte.

„2020.godina je bila teška zbog pandemije virusa korona što se osjetilo na prihodovnoj strani u budžetu gdje je zabilježen deficit od 5 miliona KM,a koji se odrazio na kapitalne investicije“, rekao je Adžić i istakao da su sve budžetske obaveze u protekle četiri  godine izmirene na vrijeme.

Odbornik SDS-a u Skupštini grada Gradiška Zoran Latinović rekao je da opozicija ne podržava nova kreditna zaduženja i dodao da postoje određeni projekti ali da nisu stvoreni  realni izvori u okviru budžeta kako bi se određene investicije mogle provoditi.

Na današnjoj sjednici odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su informacije o stanju u poljoprivredi, stanju u oblasti šumarstva i lovstva i oblasti kulture na području Gradiške u 2020. godini, kao i Informaciju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za prošlu godinu.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o mjesnim zajednicama na području Gradiške, raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama i određivanju visine naknada za rad predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica, kao i prijedlog Odluke vezane za izmjene regulacionih planova.

S.Vidović

Share With: