Održan sastanak Foruma za bezbjednost građana

Na području Gradiške osim izvora ugrožavanja bezbjednosti identifikovanih Procjenom ugroženosti  od elementarnih i drugih nesreća, aktuelne su opasnosti od pandemije virusa korona, ilegalnih migracija i ilegalnog prometa i konzumacije opojnih droga, zaključeno je na današnjoj sjednici Foruma za bezbjednost građana grada Gradiška.

Predsjednik Foruma Rade Cumbo rekao je da su organi, organizacije i ustanove zadužene za suzbijanje navedenih izvora ugrožavanja u funkciji i da se može zaključiti da je stanje bezbjednosti na području grada Gradiška zadovoljavajuće.

”Škole kao obrazovne ustanove  imaju važnu ulogu, ali je uloga roditelja nezamjenljiva, te apelujemo na roditelje da djecu upozore na opasnosti od konzumiranja opojnih droga i drugih oblika zavisnosti”, naglasio je Cumbo.

Načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić rekao je da je stanje bezbjednosti na području Gradiške u proteklih 11 mjeseci zadovoljavajuće što potvrđuju i statističi podaci.

“Zabilježen je blagi porast izvršenih krivičnih djela, broj narušavanja javnog reda i mira je smanjen, broj saobraćajnih nezgoda je za određen stepen povećan, ali je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima smanjen, dok je zabilježen visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela”, istakao je Škorić.

Škorić je rekao da su u prethodnom periodu imali dobru saradnju sa građanima i izrazio nadu da će tako i ostati.

S.Vidović

Share With: