Facebook
YouTube
Instagram
Top lista

Топ листа за 09.07.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Objavljeni konačni rezultati lokalnih izbora

Centralna izborna komisija  BiH objavila je danas konačne rezultate lokalnih izbora u BiH i donijela odluku da politički subjekti od sutra do utorka, 8. decembra, mogu da podnesu zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića.
Iz CIK-a su saopštili da će s tim u vezi protokol ove institucije raditi i sutra od 8.00 do 16.00 časova.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora u BiH se dostavljaju isključivo putem faksa na broj 033/251-329, elektronskom poštom na imejl adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište CIK-a u Sarajevu /Ulica Danijela Ozme sedam/.

Iz CIK-a su podsjetili da se ponovno brojanje glasačkih listića naređuje ukoliko se utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utiče na dodjelu mandata.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

CIK BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako je podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditovani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju ili opštinska izborna komisija.

Zahtjev se može razmatrati i u slučaju da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uključujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni, kao i da je naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni.

Preostala dva uslova su da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona uticala na izborne rezultate, kao i da je zahtjev podnesen CIK-u BiH u roku od tri dana od objavljivanja utvrđenih izbornih rezultata.

CIK BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

Protiv Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora u BiH 2020. godine, u skladu sa Izbornim zakonom BiH može, žalba se putem CIK-a može podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od dva dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici CIK-a BiH.

U Centralni birački spisak za lokalne izbore u BiH, koji su održani 15. novembra, upisana su ukupno 3.283.194 birača.

Izbori su raspisani za 64 opštinske skupštine u Federaciji BiH, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, za 120 načelnika opština u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj, te 22 gradonačelnika u BiH.

Share With: