Објављен конкурс за упис ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова Републике Српске објавило је данас јавни конкурс за упис 150 ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова  (120 ученика мушког пола и 30 женског пола).

Право учешћа на јавном конкурсу имају кандидати који имају завршена прва два разреда средње школе, при чему општи успјех у оба разреда треба да буде најмање добар и владање најмање врло добро, те на дан затварања конкурса нису старији од 18 година.

Кандидати треба да испуњавају и опште услове конкурса који се може пронаћи на интернет страници Министарства,www.mup.vladars.net , у дијелу „Полицијско образовање“. Рок за предају пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања, односно до 21. јула 2023. године.

Сања Т.

Share With: