Top lista

Top lista za 31.07.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja grada Gradiška organizovao je danas u gradiškom Kulturnom centru okrugli sto povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembra.

Prisutnima su se obratili predstavnici udruženja, koji su kao najveće problame lica sa invaliditetom istakli problem nezaposlenosti  i loš materijalni položaj.

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja grada Gradiška dodjelio je zahvalnice gradonačelniku Zoranu Adžiću te diretorima javnih ustanova i preduzeća koje su pomogle rad ovih udruženja.

Adžić  je rekao da Gradska uprava brine o osobama sa invaliditetom koje su najosjetljivija kategorija naših sugrađana.

“Grad Gradiška je jedna od rijetkih lokalnih uprava na prostoru Republike Srpske koja je sva udruženja  i organizacije uvrstila u gradski  bužet i trudimo se da u skladu sa projektovanim sredstvima  pomognemo svim udruženjima i olakšamo njihovu situaciju”, istakao je Adžić i dodao da finansiraju i brojne aktivnosti ovih udruđenja.

Adžić je naveo Gradiška izdvaja jedan odsto gradskog budžeta za ova udruženja te dada ako se gledaju sredstva koja se izdvajaju  putem Centra za socijalni rad možemo vidjeti da su ona dosta veća.

Kordinacioni odbor invalidih udruženja grada Gradiška dodjelio je zahvalnice Radio Gradišci, Razvojnoj agenciji  Gradiška, gradiškom Domu zdravlja, Apoteci i Vodovodu.

Sekretar Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Gradiška, Ljubinka Radonjić Zlojutro dodjelila je polaznicima 13 javnih ustanova sa područja grada, diplome za završen prvu nivo obuke u komunikaciji sa gluvim licima.

Radonić Zlojutro je rekla da je obuku uspješno završilo 28 polaznika, te da su polaznici pokazali zavidan nivo truda i znanja.

Predsjednik Gradske organizacije slijepih i slabovidnih Gradiška Željko Štrbac  rekao je da obilježavanje ovog dana ima veliki značaj za osobe sa invaliditetom,  te da se na  na ovaj način podiže svijest građana o problemima ovih osoba.

“Cilj naše organizacije je da pokušamo da poboljšamo stanje naših članova kroz niz aktinvosti Koordinacionog odbora invalidnih udurženja grada Gradiška”, istakao je Štrbac.

Predsjednik Udruženja amputiraca “UDAS” Gradiška Saša Dejanović kaže da je Gradiška napredovala  u pogledu uklanjanja  arhitektonskih barijera koje su predstavljale veliki problem osobama sa ivaliditetom.

Kordinacioni odbor  čine predstavnici gradiških  udruženja  gluvih i nagluvih, amputiraca, paraplegičara, civilnih žrtava rata, invlida rada, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima i Gradske organizacija slijepih i slabovidih.

Okruglom stolu pristustvovali su i predstavnici Udruženja roditelja djece oboljele od autizma “Duga” Gradiška koji zvanično nisu član ovog odbora.

Share With: