ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОМЕТУ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА У ЗАРАЖЕНОМ, УГРОЖЕНОМ И СЛОБОДНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске одређује заражено подручје у кругу полупречника од најмање 3 километра, које је укључено у угрожено подручје у кругу полупречника од најмање 10 километара око жаришта.
Републичким Правилником о мјерама за рано откривање, дијагностику, спрјечавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне болести афричке куге свиња прописане су мјере које
ветеринарски инспектор налаже у зараженом, угроженом и слободном подручју.
У зараженом подручју забрањен је улазак и излазак других домаћих животиња на имање и са имања без ветеринарског инспектора.
У угроженом подручју забрањен је улазак и излазак на имање и са имања свим животињама током првих седам дана од одређивања угроженог подручја без одобрења ветеринарског инспектора.
У слободном подручју, промет животиња, у овом случају свиња, одвија се као и до сада у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској, односно свиње да би се нашле у промету морају бити прописно обиљежене, да потичу из регистрованих објеката или имања, да посједују увјерење о здравственом стању животиња издато од стране надлежне ветеринарске организације која је спровела Програм мјера здравствене заштите животиња.
За додатне информације грађани се могу обратити на контакт број 051/810-367 (ветеринарска инспекција).

Share With: