О Ребалансу и Нацрту Буџета за 2024. годину на сједници градске Скупштине 23. новембра

У четрвтак, 23. новембра у Градишци ће бити одржана 29. редовна сједница градске Скупштине. На дневном реду су Приједлог Ребаланса Буџета града Градишка за 2023. годину, Нацрт Програма рада Скупштине града и Нацрт градског Буџета за наредну 2024. годину. Сходно расправи о Нацрту Буџета, одборници ће разматрати и пратеће тачке, које се односе на нацрте Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта за 2024. годину и Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2024. годину, те Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години.

На дневном реду су нацрти неколико програма који се односе на област пољопривреде, руралног развоја, подршке предузетницима, те малим и средњим предузећима, заједничке комуналне потрошње, уређења грађевинског земљишта, текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева, те хидромелиорационог система за 2024. годину.

На дневном реду 29. редовне сједнице градског парламента су, између осталог, и нацрти програма социјалне заштите, борачко инвалидске и заштите цивилних жртава рата у 2024. години, те Програм финансирања спорта на подручју града у 2024. години.

Сједница градске Скупштине почиње у 9 часова, а засједање можете пратити у директном преносу путем РТВГ-а.

С.Т.

Share With: