Top lista

Top lista za 08.08.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Nabavljeno novo vatrogasno vozilo vrijedno 242.000 KM

Profesionalna vatrogasna jedinica iz Gradiške dobila je još jedno malo navalno vatrogasno vozilo, vrijedno 242.000 KM, za čiju nabavku je Vatrogasni savez Republike Srpske izdvojio 207.000 KM, a Gradska uprava 35.000 KM.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, koji je prisustvovao primopredaji novog vozila, rekao je novinarima da je Profesionalna vatrogasna jedinica dobro materijalno i tehnički opremljena i ima obučene vatrogasce za sve intervencije na zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara.

Adžić je zahvalio Vatrogasnom savezu Republike Srpske, koji je izdvojio veći dio sredstava za nabavku ovog vatrogasnog vozila, koje će omogućiti gradiškim vatrogascima da budu još efikasniji u svom poslu.

On je naveo da je Gradska uprava izdvojila i dodatna sredstva za nabavku 19 kompleta zaštitne opreme za vatrogasce.

“Gradska uprava vodi računa da vatrogasci imaju sve uslove da brzo djeluju, a u planu za ovu godinu je i nabavka još dva specijalna alata za intervencije na oslobađanju putnika prilikom saobraćajnih nesreća”, naveo je Adžić.

Adžić je rekao da je u prethodnom periodu rekonstruisan krov Vatrogasnog doma u Gradišci, te da je u planu za ovu godinu da u njegovu adaptaciju bude uloženo dodatnih 100.000 KM.

On je rekao da je Vatrogasni savez Republike Srpske obezbijedio 500.000 KM za nabavku vatrogasnih auto-ljestvi, te da će Gradska uprava u saradnji sa Vladom Republike Srpske i međunarodnim donatorima nastojati da, možda i tokom ove godine, obezbijedi dodatna sredsva za nabavku ovog vozila koje nedostaje gradiškoj vatrogasnoj jedinici, a čija vrijednost je veča od milion KM.

Starješina Profesionalane vatrogasne jedinice Gradiška Goran Stojaković rekao je da je novo malo vatrogasno vozilo namijenjeno prevashodno za intervencije u naseljenim mjestima.

Stojaković je pojasnio da vozilo ima mogućnost gašenja požara vodom i pjenom i uz kombinaciju sa vozilom-cisternom može intervenisati u svim požarima.

“Upotrebom ovog vozila biće smanjena potreba za djelovanjem glvnog navalnog vatrogasnog vozila”, naglasio je Stojaković.

On je naveo da su gradiški vatrogasci ove godine imali 135 intervencija, što je u skladu sa višegodišnjim prosjekom, ali da se u toku narednih ljetnih dana očekuje više intervencija na gašenju požara na otvorenom.

Stojaković je dodao da Profesionalna vatrogasna jedinica Gradiška ima 29 vatrogasaca.

Vatrogasac Borko Drinić rekao je da novo vozilo i oprema mnogo znače za efikasnost u radu i zaštitu vatrogasaca prilikom intervencija.

Drinić je naveo da gradiški vatrogasci najviše problema imaju prilikom gašenja požara na otvorenom, te da bi u narednom periodu mnogo značila i nabavka još jednog specijalizovanog vozila za gašenje šumskih požara.

Share With: