На подручју Градишке у сектор вода инвестирано 16 милиона КМ

На подручју Градишке је за реконструкцију система одбране од поплава уложено 16 милиона КМ након катастрофалне поплаве 2014. године, објавила је Јавна установа „Воде Српске“.

Најважнији послови завршени на подручју Градишке су реконструкција савског насипа као најзначајнијег водопривредног објекта у Републици Српској.

Урађена је реконструкција црпних станица и каналске мреже која је од огромног значаја у систему одбране од поплава, уз редовно одржавање свих водопривредних објеката на подручју Градишке.

Средства за инвестиције обезбијеђена су из Фонда солидарности Републике Српске у оквиру пројекта „Хитна санација водопривредних објеката оштећених у мајским поплавама у Републици Српској“, кредита Европске инвестиционе банке за пројекат „Хитна помоћ и заштита од поплава у Републици Српској“, те дио средстава из кредита Свјетске банке и буџета Јавне установе „Воде Српске“.

Више од девет милиона КМ инвестирано је за поправку савског насипа, кроз пројекат „Хитна помоћ и заштита од поплава у Републици Српској“.

Из овог пројекта финансирано је 843.837 КМ за чишћење ободних канала ријеке Саве и за додатно главно чишћење ободних канала Саве 1.164.644 КМ, за пумпну станицу Кеј 1,9 милиона КМ и готово два милиона КМ за пумпну станицу Долина.

Са 80.000 КМ из Фонда солидарности финансирана је санација клизишта десног савског насипа, изградња лијевог насипа ријеке Матуре и израда цјевастог пропуста на улазу Матуре у канал Осорна-Борна-Љевачница, док је 42.000 КМ уложено за израду десног насипа на каналу Осорна-Борна-Љевачница у дужини 92 метра на ушћу ријеке у канал.

За санацију савског насипа код Лимана инвестирано је 50.000 КМ, за санацију клизишта на савском насипу на локацији „Доња Долина“ урађена је стационажа вриједности 122.425 КМ, а 215.514 КМ уложено је за измуљивање и чишћење дијелова каналске мреже у мјесним заједницама Бок Јанковац, Мачковац и Долина у дужини од 12.000 метара.

За рјешавање имовинскоправних односа у циљу извођења радова уложено је 455.791 КМ.

Из кредита Свјетске банке и средствима „Вода Српске“ финансирани су остали послови санације и изградње као што је рампа на одбрамбеном насипу у Градишци вриједности 22.699 КМ.

У прошлој години Јавна установа „Воде Српске“ започела је и пошумљавање заштитног појаса дуж савског насипа са циљем искориштавања природних ресурса за одбрану од поплава.

Сектор за одржавање водопривредних објеката поплавних подручја Србачко-ножичке равни, Лијевче поља и Дубичког поља, на подручју Градишке извршио је подизање засада шумског заштитног појаса дужине 300 метара и ширине 45 метара у небрањеном дијелу дуж савског насипа.

Засађено је 800 стабала евро-америчке тополе у циљу заштите од поплава и смањења ризика од ерозије земљишта.

У оквиру редовног одржавања водопривредних објеката извршено је кошење одбрамбених насипа и канала на укупној површини од 6.500.000 метара квадратних.

Урађено је шљунчање дијела круне насипа и сервисних путева поред насипа и канала, измуљавање доводних, гравитационих и одводних канала на црпним станицама, санација мањих оштећења и клизишта на насипима, електро и браварске поправке на црпним станицама и поправка рампи на одбрамбеним насипима.

Завршена је и изградња кровова на свим црпним станицама и крчење и профилисање мелиорационих канала на подручју Градишке.

 

РТРС

Share With: