Na današnji dan formirana Laka pješadijska brigada Gradiška

Na današnji dan, 12. juna 1992. godine formirana je Laka pješadijska brigada Gradiška.

Komandant drugog bataljona ove brigade, Miodrag Kević, rekao je gostujući u programu Radio Gradiške da je brigada formirana naredbom Prvog krajiškog korpusa zbog potrebe očuvanja sjeverne granice Republike Srpske.

Kević je naveo da je brigada po formiranju brojala 1 560 boraca, da bi kasnije zbog potreba angažmana na drugim teritorijama taj broj dostigao  4 500 boraca uz rezervne bataljone.

„Brigada je dijelom svojih snaga angažovana na svim dijelovima fronta osim u Hercegovini, počev od Novog Grada do Romanije i sarajevskog ratišta“, rekao je Kević i naglasio da nikada nisu izgubili dio teritorije koju su branili.

On je istakao da su uspješno izvršavali zadatke posebno na frontovima gdje su dejstva izvodili u punom sastavu, kao što je igmansko i dobojsko ratište.

Kević je rekao da je to zahtjevalo i određene žrtve i da su izgubili 120 saboraca dok je 347 boraca brigade ranjeno.

U nedjelju 16. juna, u Gradišci će biti obilježeno 27. godina od osnivanja Lake pješadijske brigade Gradiška i 19. Pješadijske brigade Srbobranske.

Share With: